Sivu päivitetty-- 20.4.2002 --Page updated

K I R J A L L I S U U S:

SEUROJEN KOKOUSTIEDONANNOT:
1. Societas Entomologica Helsingforsiensis: Notulae Entomologicae.
2. Societas pro Fauna et Flora Fennica: Meddelanden ja Memoranda Societas pro Fauna et Flora Fennica.
3. Suomen Hyönteistieteellinen Seura: Annales Entomologici Fennici.
4. Suomen Perhostutkijain Seura: Kiertokirjeet ja Baptria.
5. Turun Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran hyönteiskerho: Annales Entomologici Fennici ja Notulae Entomologicae.

AALTO Antti & MARTIKAINEN Risto 1978: Chesias legatella Suomessa (Lepidoptera, Geometridae). - NOT 58(1):3-4.
ACERBI Giuseppe 1802: Travels through Sweden, Finland and Lapland to the North Cape. - Vol. I. 395 ss.
ACERBI Giuseppe 1802: Travels through Sweden, Finland and Lapland to the North Cape. - Vol. II. 380 ss.
ALCENIUS Daniel (praeses KALM Pehr) 1766: Kort och enfaldig afhandling om den så kallade gräs- eller ängsmasken samt dess förekommande och utödande. - Aboe. 6+16 ss.
ARO Johan Emil 1900: [Anarta melanopa tagen i Kuusamo.] - MdSFFF 26:73,220.
ARO Johan Emil 1900: Suomen Perhoset. - Otava, Helsinki. 290 ss. + 50 pl.
ATTILA Martti & HOLMBERG Henry 1979: Perhoshavaintoja Kuusamosta kesällä 1979. - BAP 4(3):45-49.
AULIN Henrik (praeses KALM Pehr) 1760: Tankar om sättet at tracktera Historia naturalis. - Aboe. 8+23+1 ss.
AURIVILLIUS Christopher 1888-1891: Nordens Fjärilar - Stockholm. 52+277 ss.
AUTERINEN Anttti 1927: [Maalle uusi yöperhonen Agrotis putris L.] - NOT 7(4):128.
von BONSDORFF Robert 1985: Lahden Seudun Suurperhosfauna 1947-1983. - Lahden Museolautakunta, selvityksiä ja kannanottoja 25:1-86 + 12 ss.
BRANDER Torild 1935: Några makrolepidopterologiska iakttagelser i Kemi sommaren 1932. - NOT 15(1-2):60-62.
BRUUN Henrik & PINGOUD Alexander 1938: Några intressantare Macrolepidopterafynd från Barösund (Nyl.) gjorda under somrarna 1934-1938. - NOT 18(3):115.
BÖKMAN Otto Reinhold (praeses GADD Pehr Adrian) 1762: Chemico-entomologisk undersökning om sättet att utrota och förminska sädesmasken. - Aboe. 32 ss.
CLAYHILLS Thomas H. 1957: Lygris pyropata Hb. - NOT 37(2):61.
CLAYHILLS Thomas H. 1957: Provinsen Nylandias Macrolepidoptera med särskild hänsyn till arternas förekomst i provinsens 29 socknar. - SFFF Fauna Fennica III:1-83.
DALMAN Johan Wilhelm 1816: Försök till systematisk Uppställning af Sveriges Fjärillar. - KSVAH 1 Hålften:48-101.
DALMAN Johan Wilhelm 1816: Försök till systematisk Uppställning af Sveriges Fjärillar. (Fortsåttning). - KSVAH Hålften 2:199-225.
DONNING Marvin 1938: [Agrotis orbona Hufn. taget i Mariehamn för första gången inom Finlands gränser och A. fimbria L. tagna på samma ort.] - NOT 18(4):139.
EHNBERG Karl Johan 1886: [Mamestra nebulosa Hufn. ny för finska faunan och 3 andra fjärilarten tagna i östra Finland.] - MdSFFF 13:178.
ENGLUND Mikael, JOKELA Hannu & Blomster Olavi 1999: Utön perhoset. - BAP 24(1):26-38.
FABRICIUS Olof 1921: [Cucullia argentea Hufn. Bromarvista.] - MdSFFF 46:65-66.
FABRITIUS Gustaf Reinhold 1914: Anmärkningsvärda fynd av fjärilar, bland dessa den för Europa nya Callimorpha menetriesii Ev. - MdSFFF 40:47-49,308.
FINNEMANN Jari 1986: Lycia pomonaria (Hübner)(Geometridae) Turun seudulta. - NOT 66(4):185.
FORSIUS Runar 1909: Bidrag till kännedomen om södra Finlands macrolepidopterfauna. - MdSFFF 35:273-282.
FORSIUS Runar 1920: Anmärkningsvärda insektfynd. - MdSFFF 45:220-221.
FREY Richard 1921: Årsberättelse rörande de entomologiska samlingarna 1918-1920. Lepidoptera. - MdSFFF 46:207-208.
GADD Jacob Herman (praeses GADD Pehr Adrian) 1764: Försök at utmärka rätta sånings-tiden för de i Norden brukelige sädes-arter. - Aboe. 6+22+2 ss.
GADD Pehr Adrian (käännös: MURROS K.) 1946: Ylä-Satakunnan oloja 1700-luvun puolivälissä. - Tampereen historiallisen seuran julkaisuja. 148ss.
GADD Pehr Adrian (praeses MENNANDER Carolus Fridericus) 1747: Observationes physico-oeconomicae in septentrionali praetura territorii superioris Satagundiae collectae. - Aboe. 6+35+1 ss.
GADD Pehr Adrian 1751: Försök till en Oeconomisk Beskrifning öfver Satacunda Häraders Norra Del. - Stockholm. 126 ss.
GRAPE Erik 1804: Utgast till beskrifning öfver Enontekis Sokn i Torneå Lappmark. - KVANH 25(5):81-110.
GRAPE Erik 1969: Utgast till beskrifning öfver Enontekis Sokn i Torneå Lappmark. KVANH XXV(Cap.5):81-110. - Tornedalica 7. Näköispainos vuoden 1804 julkaisusta.
GRÖNBLOM Thorwald 1908: Uusia tulokkaita Suomen perhosfaunalle. - MdSFFF 34:51-52.
GRÖNBLOM Thorwald 1910: Pyrrhia umbra Hufn. funnen i Finland. - MdSFFF 36:105-106.
GRÖNBLOM Thorwald 1915: Brephos nothum Hübn. och Argynnis paphia L. ab. valesina Esp. funna i Finland. - MdSFFF 41:3-4.
GRÖNBLOM Thorwald 1916: [Miana literosa Hw. och Mesotype virgata Rott. från Finland.] - MdSFFF 42:3.
GRÖNBLOM Thorwald 1936: Verzeichnis der Gross-Schmetterlinge Finnlands mit Rucksicht auf ihre verbreitung in den verschiedenen Provinzen - ASFFF 58(5):1-45.
GRÖNBLOM Thorwald 1939: [Kaksi Apatura iris L. yksilöä tavattu Helsingin pitäjästä.] - AEF 5(2):172,174.
GRÖNBLOM Thorwald 1939: [Melithaea didyma Ochs. päiväperhonen ja Metrocampa (Campaea) margaritaria L. mittariperhonen, faunallemme uusia.] - AEF 5(4):273,275.
HEINÄNEN Viktor Leonard 1947: Havaintoja Lahden seudun suurperhosfaunasta. - ACEF 2:1-72.
HELLENIUS Carl Niclas (respodentti JUSTANDER Johannes Gust(avus)) 1786: Specimen Calendarii Florae et Faunae Aboensis. - Aboe. 20 ss.
HELLMAN Ensi & HELLMAN Erkki A. 1949: Havaintoja Paltamon pitäjän (Kn) perhosfaunasta kesällä 1949. - AEF 15(3):121-123.
HELLMAN Erkki A. 1942: [Havaintoja Ahvenanmaan suurperhosista kesällä 1941.] - AEF 8(2):190.
HELLMAN Erkki A. 1948: Beobachtungen über die Crosschmetterlingsfauna der nächsten umgebung von Mariehamn auf Åland in den jahren 1941-43 mit besonderer Berücksichtigung der klimatischen Umstände in ihrer Entwicklung auf das Auftreten und die Einwanderung
HERRICH-SCHÄFFER G. 1847: Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge III.
HJELT Otto 1896: Naturalhistoriens studium vid Åbo universitet. - Åbo Universitets Lärdomshistoria 6:1-446.
HOFFMANN August 1893: Fortsetzung zu Schilde's Lepidopterologischen Mittheilungen aus Nord-Finnland. - Stett. Entomol. Zeit. Jahrg. 54:121-144.
HOLMBERG Henry 1982: Kesän 1982 pikkuperhoshavainnoista. - BAP 7(4):98.
HOLMBERG Henry 1987: Lapin suurperhoskesä 1987. - BAP 13(2):29-31.
HOLMBERG Henry 1990: Lapin suurperhoskesä 1989. - BAP 15(2):47-51.
HOLMBERG Henry 1991: Lapin suurperhoskesä [1990.] - BAP 16(3):69-74.
HOLMBERG Henry 1993: Lapin suurperhoskesä 1992. - BAP 18(2):67-72.
HOLMBERG Henry 1994: Lapin suurperhoskesä 1993. - BAP 19(3):77-83.
HOLMBERG Henry 1996: Lapin suurperhoskesä 1995. - BAP 21(3):127-132.
HOLMBERG Henry 1998: Lapin suurperhoskesä 1996. - BAP 23(1):1-8.
HOLMBERG Henry 2000: Lapin suurperhoskesä 1998. - BAP 25(1):17-23.
HUBLIN Christer & SAVOLAINEN Eino 1985: Pohjois-Savon Suurperhoset - Kulumus 8:1-86.
HULDÉN Larry (ed.), ALBRECHT Anders, ITÄMIES Juhani, MALINEN Pekka & WETTENHOVI Jorma 2000: Suomen suurperhosatlas. Suomen Perhostutkijain Seura ja Luonnontieteellinen keskusmuseo. - Viestipaino, Helsinki. 328 ss.
ITÄMIES Juhani & MUTANEN Marko 1995: Kemin Lapin itäosalle uusia perhoshavaintoja. - BAP 20(3):161-164.
ITÄMIES Juhani & SALMINEN Jari & SJÖMAN Uolevi & TOKOLA Pekka 1986: Perhosten levinneisyys Keski- ja Pohjois-Suomessa. Osa 2. Kiitäjät, kehrääjät ja siilikehrääjät. - 85 ss.
ITÄMIES Juhani & SALMINEN Jari & SJÖMAN Uolevi & TOKOLA Pekka 1988: Perhosten levinneisyys Keski- ja Pohjois-Suomessa. Osa 3. Yökköset. - 49 ss.
ITÄMIES Juhani & SALMINEN Jari & SJÖMAN Uolevi & TOKOLA Pekka 1989: Perhosten levinneisyys Keski- ja Pohjois-Suomessa. Osa 4. Mittarit. - 45 ss.
JOKI Juhani 1965: [Deilephila elpenor ja D. porcelluksen välinen hybridi, Polygonia vau-album, Crymodes rubrirena sekä Catocala promissa, kaikki Humppilasta (EH).] - AEF 31(1):79.
JULIN Johan 1792: Bref om de uti Österbotten, särdeles omkring Uleåborg samlade Naturalier. - NJUH 15:120-122.
JULIN Johan 1800: Förtekning på några uti Österbotten, särdeles omkring Uleåborg, samlade naturalier med anmärkningar. - Ny Journal för Hushålln. 19:101-123.
JULIN Johan 1803: En Sträcktåg flygande Myror, Anmärkt i Uleåborg den 20 Juni 1798. - KSVAH 24:101-107.
JUSSILA Reijo 1963: The Macrolepidoptera of the Kevojoki area (InL) in Finnish Lapland. - AEF 29(4):218-230.
JÄRVENTAUSTA Kari & AVANTO Arto & FINNEMAN Jari & HAARTO Antti 1987: Varsinais-Suomen suurperhosfauna 1870-1987. - 151 ss.
KAILA Lauri 1985: Lapin suurperhosista kesällä 1985. - BAP 10(4):115-121.
KAILA Lauri 1991: Orthosia munda (D. & Schiff.) new to the Finnish Fauna (Lepidoptera, Noctuidae). - EF 2(1):5.
KAILA Lauri & ALBRECHT Anders 1995: Suolaheinämittarit Timandra (Lepidoptera, Geometridae) - kaksi lajia Suomessa. - BAP 20(3):149-156.
KAILA Lauri & WETTENHOVI Jorma 1995: Pikkusinisiipi Cupido minimus häviämässä Suomesta. - BAP 20(4):189-193.
KAISILA Jouko 1955: Perhostietoja Nurmosta. - AEF 21(4):183-193.
KAISILA Jouko 1959: Vanhimmat tiedot Suomen perhoslajistosta. - AEF 25(2):80-102.
KAISILA Jouko 1962: Immigration und Expansion der Lepidopteren in Finnland in den Jahren 1869-1960. - ACEF 18. 452 ss.
KAISILA Jouko 1968: Suomen suurperhoslajiston muutokset viimeisten 20 vuoden aikana. - LT 72(4):97-127.
KAITILA Jari, SIHVONEN Pasi, KULLBERG Jaakko, PAKKANEN Pertti & AVANTO Arto 1999: Suurperhostiedonannot 1998. - BAP 24(4):179-200.
KARLING Tor G. 1935: Vanessa polychloros L. funnen i Finland. - NOT 15(4):122.
KARVONEN Jaakko 1996: Xylomoia strix jälleen Suomesta. - BAP 21(2):51-52.
KARVONEN Viljo J. 1938: [Suomenlinnasta tumma yökkönen Nonargia dissoluta Tr., jota lajia ei ole aikaisemmin Suomesta tavattu.] - AEF 4(3):197,198.
KERCHSTRÖM Johannes (praeses KALM Pehr) 1778: Dissertationis academicae descriptionem historiamque insectorum quorundam sistentis particula. - Aboe. 1-8 + kuvaliite(fig.1-23) ss.
KERPPOLA Sakari 1978: Autographa mandarina (Freyer 1846). Maalle uusi laji. - BAP 3(4):94-95.
KEYNÄS Kalevi 1968: [Heliothis armigera maalle uusi yökkönen.] - AEF 34(4):246.
KEYNÄS Kalevi 1968: Arenostola brevilinea Fenn and Heliothis armigera Hb. (Lep., Noctuidae) found in Finland. - AEF 34(3):170-173.
KIVIRIKKO Erkki 1941: Sääksmäen pitäjän suurperhosfauna. - AEF 7:145-193.
KLINGSTEDT Holger 1928: Lepidoptera från Tb Rautalampi. - NOT 8(4):119-120.
KOLEV Zdravko & KULLBERG Jaakko 2000: Cupido alcetas (Hoffmansegg, 1804), Suomelle uusi sinisiipilaji ja sen esiintyminen Euroopassa. - BAP 25(4):157-162.
KONTIOKARI Seppo 1989: Etelä-Pohjanmaan suurperhoset. - NOT 69(3):81-149.
KONTUNIEMI Tahvo 1941: Muutamia perhosharvinaisuuksia Pernajasta (U). - AEF 7(3-4):209-210.
KONTUNIEMI Tahvo 1942: [Harvinainen Cucullia asteris Schiff. yökkönen Pernajasta.] - AEF 8(3-4):254.
KOSKINEN Pekka & SOMERMA Päivö 1999: Pikkuruokoyökkösen (Archanara geminipuncta (Haworth, 1809)) esiintyminen Suomessa. - BAP 24(3):155-158.
KROGERUS Harry 1935: [Intressantare macrolepidapterologiska fynd I Kuusamo och Salla under sommarna 1934 och 1935.] - NOT 15(4):117-118.
KROGERUS Harry 1944: [Callimorpha menetriesi Ev. infångats inom Pyhähäkki forstliga naturreservat i Saarijärvi.] - NOT 24(3-4):92.
KROGERUS Harry 1944: Das Vorkommen von Callimorpha menetriesi Ev. in Fennoskandien, nebst Beschreibungen der verschiedenen Entwicklungsstadien. - NOT 24(3-4):79-86.
KROGERUS Harry 1945: Die Veränderungen der Schmetterlingsfauna des Lojo-Gebietes in Südwestfinnland während der letzten Jahrzehnte. - ASFFF 65(1):1-52.
KROGERUS Rolf 1906: Anarta leucocycla Staud. var. Staudingeri Auriv. tagen på finsk område. - MdSFFF 32:5-6.
KROGERUS Rolf 1943: Våra urskogars insektvärld. Iakttagelser i Pyhähäkki naturreservat. - FN 3:19-21.
KULLBERG Arno 1995: Perhosharrastusta kolme vuosikymmentä. - Hirvijärven luonto 2:132-142.
KULLBERG Jaakko 1997: Sinilehtimittari (Scopula decorata) löytyi jälleen Suomesta. - BAP 22(2):84-86.
KULLBERG Jaakko 1999: Pyökkivyömittari Cyclophora linearia (Hübner, 1799) Suomelle uusi laji. - BAP 24(3):149-151.
KULLBERG Jaakko 2000: Timjamipikkumittari Eupithecia distinctaria Herrich-Schäffer, 1848 Suomelle uusi laji. - BAP 25(1):1-3.
KULLBERG Jaakko, ALBRECHT Anders, KAILA Lauri & VARIS Vesa 2002: Checklist of Finnish Lepidoptera - Suomen perhosten luettelo. - Sahlbergia 6(2):45-190.
KUUSSAARI Mikko, HELIÖLÄ Janne, SALMINEN Jere & NIININEN Iris 2001: Maatalousympäristön päiväperhosseurannan vuoden 2000 tulokset. - BAP 26(2):69-80.
KUUSSAARI Mikko & PÖYRY Juha & LUNDSTEN Kalle 2000: Maatalousympäristön päiväperhosseuranta: seurantamenetelmä ja ensimmäisen vuoden tulokset. - BAP 25(2):44-55,56.
LAASONEN Erkki M., LAASONEN Leena, ALBRECHT Anders & HULDÉN Larry 1996: Urho Kekkosen kansallispuiston perhoset. - BAP 21(2):53-73.
LAGERWALL Pehr-Erik 1937: Argynnis laodice Pall. ny för Finland. - NOT 17(4):150.
LAMPA Sven 1885: Förteckning öfver Skandinaviens och Finlands macrolepidoptera. - ETIDS 6(1-3):1-137.
LEINONEN Reima, SÖDERMAN Guy, LUNDSTEN Karl-Erik & GRÖNHOLM Leena 1998: Valtakunnallisen yöperhosseurannan tulokset 1996. - BAP 23(2):63-71.
LEINONEN Reima, SÖDERMAN Guy & LUNDSTEN Karl-Erik 1999: Valtakunnallisen yöperhosseurannan tulokset 1997. - BAP 24(1):47-54.
LEINONEN Reima, SÖDERMAN Guy & LUNDSTEN Karl-Erik 2000: Valtakunnallisen yöperhosseurannan tulokset 1998. - BAP 25(4):163-170.
LEINONEN Reima 1993: Kainuun suurperhoset. - BAP 18(2a)1-73.
LEVANDER Kaarlo Mainio 1900: Vanessa L-album (?) på Esbo-Löfö. - MdSFFF 24:25,186.
LEVANDER Kaarlo Mainio 1901: [Till de zoologiska samlingarna hade sedan pro Fauna et Flora Fennica årsmötet influtit.] - MdSFFF 27:11-12.
LINDEBERG Einar 1929: [Suomelle uudet perhoslajit: Hesperia andromedae, Anarta richardsoni, Anarta zetterstedti.] - NOT 9(4):125.
LINDROTH Johan Ivar 1896: [Vanessa xanthomelas Esp. funnen i Finland.] - MdSFFF 22:54-55,107.
LINGONBLAD Birger 1944: Iakttagelser över finska Lepidoptera III. Muonio, Enontekiö (Lkem., Le). - NOT 24(1-2):44-64.
LINGONBLAD Birger 1945: Iakttagelser och intryck från Muonio och Enontekis lappmarker. - SASÖ 5:1-79.
LINGONBLAD Birger 1960: Rhyacia rectangula F. var. andereggi B. funnen i Finland (Lepidoptera, Noctuae) - NOT 40(4):111.
LINNALUOTO Esko T. & KOPONEN Seppo 1980: Lepidoptera of Utsjoki, northernmost Finland. - KN 5:1-68.
LINNALUOTO Esko T. 1981: Inarin Lapin perhosista. - LT 85:95-97.
LINNALUOTO Esko T. 1981: Utsjoen perhosista. - BAP 6(1):11-19.
LINNÉ Carl 1758: Systema Naturae. Ed. 10. Holmiae. - 824 ss.
LUTHER Alexander 1898: Emmelia trabealis Sc. i Finland. - MdSFFF 23:12,191.
LÖNN F. W. 1899: Muutamia harvinaisia perhosia Jyväskylässä. - LY 3(2):33.
MARTIKAINEN Risto & SEURANEN Ilkka 1988: Tampereen seudun suurperhoset. - NOT 68(2):61-93.
MARTTILA Olli, HAAHTELA Tari, AARNIO Hannu & OJALAINEN Pekka 1990: Suomen Päiväperhoset. Suomen Perhostutkijain Seura. - Kirjayhtymä, Helsinki. 363 ss.
MARTTILA Olli, HAAHTELA Tari, AARNIO Hannu & OJALAINEN Pekka: Suomen Päiväperhoset. Suomen Perhostutkijain Seura. - Kirjayhtymä, Helsinki. 371 ss. 2. painos.
MARTTILA Olli, SAARINEN Kimmo, HAAHTELA Tari & PAJARI Mika 1996: Suomen kiitäjät ja kehrääjät. Suomen Perhostutkijain Seura. - Kirjayhtymä, Helsinki. 384 ss.
MARTTILA Olli & SAARINEN Kimmo 1996: Valtakunnallinen päiväperhosseuranta. Ensimmäisen viisivuotisjakson (1991-1995) tulokset. - EKAY Symposiumi VII:22-42.
MARTTILA Olli & SAARINEN Kimmo 1997: Valtakunnallisen päiväperhosseurannan vuoden 1996 tulokset. - BAP 22(1):7-18.
MARTTILA Olli, SAARINEN Kimmo & LAHTI Tapani 2001: Valtakunnallinen päiväperhosseuranta - Ensimmäsen 10-vuotisjakson (1991-2000) tulokset. - BAP 26(2):29-65.
MARTTILA Olli 1992: Päiväperhosseurannan vuoden 1991 tulokset. - BAP 17(1):17-21.
MARTTILA Olli 1993: Päiväperhosseurannan vuoden 1992 tulokset. - BAP 18(1):1-7.
MARTTILA Olli 1994: Päiväperhosseurannan vuoden 1993 tulokset. - BAP 19(2):41-51.
MARTTILA Olli 1995: Päiväperhoset valtakunnallisessa seurannassa. Monet jajit vaikeuksissa. / Instituutissa tapahtuu Allergia & Astma 25(3):50-51.
MARTTILA Olli 1995: Päiväperhosseurannan vuoden 1994 tulokset. - BAP 20(1):35-46.
MENNANDER Carolus Fridericus (respondentti BJÖRKLUND Christiern) 1747: De usu cognitionis Insectorum. - Aboe. 4+45 ss.
MERIKALLIO Erkki 1937: [Argynnis laodice Pall., Suomelle uusi.] - AEF 3(3):178,179.
MIKKOLA Anssi 1968: Nonagria nexa Hb. (Lep., Noctuidae) in Finnland gefunden. - AEF 34(3):177-178.
MIKKOLA Arno V. V. 1956: Observations on the Lepidopterous fauna of Kainuu. - AEF 22(2):95,99.
MIKKOLA Arno V. V. 1956: Poliobrya umovii Ev., new to Finland and the whole of Northern Europe. - AEF 22(2):98,101.
MIKKOLA Arno V. V. 1960: Poliobrya (Bryophila) umovii Ev. (Lep., Agrotidae) neu für Nordeuropa. - AEF 26(1):79-81.
MIKKOLA Kauri 1960: Laphygma (Caradrina) exigua Hb. (Lep., Agrotidae) vaeltajayökkönen tavattu Suomessa vv. 1958-59. - AEF 26(1):81-83.
MIKKOLA Kauri 1967: Immigrations of Lepidoptera, recorded in Finland in the years 1946-1966, in relation to aircurrents. - AEF 33(2):65-99.
MIKKOLA Kauri 1968: [Hydraecia ultima Holst maalle uusi yökköslaji.] - AEF 34(2):110.
MIKKOLA Kauri 1968: Hydroecia ultima Holst (Lep., Noctuidae) in Finland. - AEF 34(3):173-177.
MIKKOLA Kauri 1978: Cryphia ereptricula (Tr.) todettu Suomesta. - BAP 3(4):92-93.
MIKKOLA Kauri 1981: Xanthia gilvago (Denis & Schiffermüller, 1775) Suomesta. - BAP 6(1):20-21.
MIKKOLA Kauri 1997: Population trends of Finnish Lepidoptera during 1961-1996. - EF 8(3):121-143.
MIKKOLA Kauri 1996: Sää ja hyönteisten vaellukset 1995. - BAP 21(4):133-140.
MIKKOLA Kauri 1997: Sää ja hyönteisten vaellukset 1996. - BAP 22(2):77-83.
MIKKOLA Kauri 1998: Sää ja hyönteisten vaellukset 1997. - BAP 23(3):140-144.
MIKKOLA Kauri 1999: Sää ja hyönteisten vaellukset 1998. - BAP 24(2):95-102.
MIKKOLA Kauri 2000: Sää ja hyönteisten vaellukset 1999. - BAP 25(2):33-43.
MIKKOLA Kauri 2001: Sää ja hyönteisten vaellukset 2000. - BAP 26(3):93-98.
MIKKOLA Kauri 1996: Vaelluskatsaus 1994. - BAP 21(1):13-16.
MIKKOLA Kauri & JALAS Ilkka 1977: Suomen Perhoset: Yökköset 1. Suomen Perhostutkijain Seura. - Otava, Helsinki-Keuruu. 256 ss.
MIKKOLA Kauri & JALAS Ilkka 1979: Suomen Perhoset, Yökköset 2. Suomen Perhostutkijain Seura. - Otava, Helsinki-Keuruu. 304 ss.
MIKKOLA Kauri, JALAS Ilkka & PELTONEN Osmo 1985: Suomen perhoset, Mittarit 1. Suomen Perhostutkijain Seura. - Tamprint, Tampere. 260 ss.
MIKKOLA Kauri, JALAS Ilkka & PELTONEN Osmo 1989: Suomen perhoset, Mittarit 2. Suomen Perhostutkijain Seura. - Hangon Kirjapaino, Hanko. 280 ss.
MOBERG Adolf 1857: Naturalhistoriska daganteckningar gjorda i Finland åren 1750-1845. - NSFFF Förhandlingar 3:95-250.
MOBERG Adolf 1857: Om de ifrån år 1750 till år 1850 i Finland gjorda naturalhistoriska daganteckningar och deras betydelse i klimatologiskt hänseende. Föredrag hållet vid Finska Vetenskaps-Societetens årssammanträde den 29 april 1857. - Bidrag till Finlan
MONTELL Justus 1893: För finska faunan nya fjärilar från Åland. - MdSFFF 19:8,166.
MONTELL Justus 1894: [För finska faunan nya macrolepidoptera, tagna på Åland.] - MdSFFF 20:25,117-118.
MÄKLIN Fredrik W. 1853: Bidrag til kännedom om insekternas geografiska utbredning i norden med hufvudsakligt afseende På Sjandinaviens och Finlands fauna. - Helsingfors, 42 ss.
NIEMELÄ Paavo 1947: [Oleanterikiitäjäyksilö Daphnis nerii L. Helsingistä (U).] - AEF 13(2):67.
NORDMAN Adolf F. 1935: [Vanessa polychloros och Plusia excelsa, nya för Finland.] - NOT 15(4):113.
NORDMAN Adolf F. 1937: Heteropterus morpheus Pall., funnen i Finland. - NOT 17(4):148.
NORDMAN Adolf F. 1941: Bidrag till kännedomen om Utsjoki sockens (Li) lepidoptera. - NOT 21(3):105-129.
NORDMAN Adolf F. 1943: Till Kännedomen om fjärilfaunan i ett lundområde i det centrala Skärgårdshavet i SW Finland (Föglö Bänö). - MmSFFF 18:127-184.
NORDMAN Adolf F. 1957: Scopula (Acidalia) ornata Sc. tagen i Finland redan 1939. - NOT 37(1):29,62.
NORDMAN Adolf F. 1961: Gastropacha populifolia Esp. funnen ny för Finland i Ka: Vehkalahti. - NOT 41(1):16-21.
NORDSTRÖM Frithiof, KAABER Svend, OPHEIM Magne & SOTAVALTA Olavi 1969: De Fennoskandiska och Danska Nattflynas Utbredning (Noctuidae). - CWK Gleerup, Lund. 159 ss. + 403 kartor.
NORDSTRÖM Frithiof, OPHEIM Magne & SOTAVALTA Olavi 1961: De Fennosskandiska Svärmarnas och Spinnarnas Utbredning. (sphinges, Bomycimorpha, etc.) - Lunds Universitets Årsskrift. N.F. Avd. 2. 57(4):1-87,89-92 + 182 kartor.
NORDSTRÖM Frithiof, OPHEIM Magne & VALLE Kaarlo J. 1955: De Fennoskandiska Dagfjärilarnas utbredning (Rhopalogera & Hesperoidea). - Lunds Universitets Årsskrift. N.F. Avd. 2. 51(1):1-83,174-176 + 119 kartor.
PALMÉN J. Axel 1877: [De zoologiska samlingarnas tillväxt med för desamma nya arter från den 13 maj 1873 till samma dag 1875. Lepidoptera.] - MdSFFF 1:125,127,144-146.
PALMÉN J. Axel 1878: [De zoologiska samlingarnas tillväxt med för desamma nya arter från den 13 maj 1873 till samma dag 1875, Lepidoptera: Catocala fraxini.] - 1878 MdSFFF 3:198-199,203.
PALMÉN J. Axel 1881: [De zoologiska samlingarnes vid Universitetets finska museum tillväxt med dem nya arter från den 13 Maj 1877 till samma dag 1881, Lepidoptera.] - MdSFFF 6:273-281.
PALMÉN J. Axel 1883: [De zoologiska samlingarnes vid Universitetets finska museum tillväxt med för dem nya arter från deb 13 Maj 1881 till samma dag 1883. (Lepidoptera.)] - MdSFFF 9:177.
PEKKARINEN Antti 1966: Information about the Macrolepidopterus Fauna of Nort Savo, with special reference to the district of Kuopio, mainly during the year 1950-1965. - AEF 32(3):224-240.
PEKKARINEN Antti 1968: [Clossiana thore carelia Valle päiväperhonen Tohmajärven pitäjästä (PK).] - AEF 34(2):110.
PELTONEN Osmo & MIKKOLA Kauri 1994: Cornutipplusia circumflexa (Linnaeus, 1767) -metalliyökkönen vaeltanut Suomeen saakka. - BAP 19(2):62-63.
PELTONEN Osmo K. 2000: Mäntyharjun suurperhoset. - BAP 25(2a):1-104.
PETERSEN Wilhelm 1887: Lepidopteren-Fauna des arktischen Gebietes von Europa und die Eiszeit.
PETERSEN Wilhelm 1924: Lepidopteren-Fauna von Estland I. Teil. - Haridusministeeriumi väljaanne. Tallinn.
POPPIUS Bertil 1906: Tvenne lepidopterologiska meddelanden [Agrotis eversmanni Kijavalahdesta ja Jaakkimasta sekä Cidaria bysata Inarista.] - MdSFFF 32:12-13.
POPPIUS Bertil 1910: Två för Finlands fauna nya insekter [Lepidoptera: Colias nastes Saanalta.] - MdSFFF 36:105,219.
POPPIUS Karl Alfred 1887: Finlands Dendrometridae. - ASFFF 3(3):1-151.
POPPIUS Karl Alfred 1887: Finlands Mätarefrjärilar, Geometridae. - Helsingfors 151ss.12 pl.
POPPIUS Karl Alfred 1891: Finlands Phytometridae. - ASFFF 8(3):161 ss.
PORTIN Johan (med Kommertar av WAHLBERG Erik) 1967: Samlingar til beskrifning öfver Öfver Torneå Sockn uti Västerbottns Höfdingedöme. - Tornedaliga 5:1-371.
PRYTZ Lars Johan 1821: Anteckningar under en resa till Nord Cap, genom Torneå Lappmark och Vestra Finmarken, år 1819. - MN:128-160,178-191.
RANIN Olli 1956: Tarache luctuosa Esp., Suomelle uusi laji Helsingistä. - AEF 22(4):185,188.
RANIN Olli 1957: Tarache luctuosa Esp., maalle uusi yökköslaji (Lep., Agrotidae). - AEF 23(1):39-40.
REPO Seppo 1986: Makrotiedonannot 1986. - BAP 11(4):81-85.
REPO Seppo 1987: Makrotiedonannot 1987. - BAP 12(4):81-84.
REPO Seppo 1989: Makrotiedonannot 1988. - BAP 14(2):26-31.
REPO Seppo 1990: Makrotiedonannot 1989. - BAP 15(2):59-65.
REPO Seppo 1991: Makrotiedonannot 1990. - BAP 16(1):7-13.
REPO Seppo 1992: Makrotiedonannot 1991. - BAP 17(1):10-14.
REPO Seppo 1993: Makrotiedonannot 1992. - BAP 18(2):59-65.
REPO Seppo 1994: Makrotiedonannot 1993. - BAP 19(1):11-16.
REPO Seppo 1995: Makrotiedonannot 1994. - BAP 20(1):23-29.
REPO Seppo & KULLBERG Jaakko 1996: Makrotiedonannot 1995. - BAP 21(1):1-12.
REPO Seppo & KULLBERG Jaakko 1997: Suurperhostiedonannot 1996. - BAP 22(2):33-45.
REPO Seppo & KULLBERG Jaakko 1998: Suurperhostiedonannot 1997 (lepidoptera: Hesperiidae-Noctuidae). - BAP 23(3):129-139.
REUTER Enzio 1886: [Några för finska faunan nya macrolepidoptera, funna i sydvästra Finland.] - MdSFFF 13:240-241.
REUTER Enzio 1889: [Pieris Daplidice L., tagen i Finland.] - MdSFFF 15:179-180.
REUTER Enzio 1890: Bidrag till kännedomen om macrolepidopter faunen i Ålands och Åbo skärgårdar. - Länsi-Suomi V:1-111.
REUTER Enzio 1890: Nykomlingar för Ålands och Åbo skrärgårdars macrolepidopterfauna. - MdSFFF 17:29-47.
REUTER Enzio 1891: Reseberättelse öfver en sommaren 1886 företagen lepidopterologisk forskningsresa till Åland. - MdSFFF 18:185-189.
REUTER Enzio 1892: Några för finska fjärilfaunan nya arter och aberrationer. - MdSFFF 18:162-164.
REUTER Enzio 1893: Förteckning öfver Macrolepidoptera funna i Finland efter år 1869. - ASFFF 9(6):1-85.
REUTER Enzio 1894: Hadena amica Tr. från Sjundeå - MdSFFF 20:2-3.
REUTER Odo & LUTHER Alexander 1909: Bibliotheca Zoologica Fenniae II. - ASFFF 24(1):145-361.
REUTER Odo Morannal 1874: [Colias edusa anträffat i Finland.] - NSFFF 13 (ny serie 10 Häftet):480-481.
REUTER Odo Morannal 1881: [Tvenne för den Finska faunan nya arter Gidaria hydrata Tr. och C.galiata Schiff. funna i Parainen.] - MdSFFF 6:216.
REUTER Odo Morannal 1886: [Calymnia trapezina L. och larven af Acronycta alni L. tagna i Finland.] - MdSFFF 13:229.
REUTER Odo Morannal 1892: Ängsmasken, dess härjningar i Finland och medlen till deras bekämpande. - Åbo 1892 REUTER Odo Morannal: Ängsmasken II. Åbo 1892.
RITAVUORI Jalmari 1938: Kuusamon alueelle (Ks) uusia perhosia Sallasta - AEF 4(3):187-188.
RUDOLF Hugo 1921: [Dasychira pudipunda, ny för Finland.] - NOT 1:30
SAALAS Uunio 1946: Puoli vuosisataa Suomalaista luonnontiedettä. Suomalaisen eläin- ja kasvitieteellisen seuran Vanamon toiminta 1896-1946. - 547 ss.
SAALAS Uunio 1956: Carl Reinhold Sahlberg. Luonnontutkija, yliopisto- ja maatalousmies 1779-1860. - Historiallisia tutkimuksia XLVII.
SAALAS Uunio 1960: John Reinhold Sahlberg, Hyönteistieteilijä, tutkimusmatkailija ja aatteellisten rientojen edistäjä 1845-1920. - ACEF 16:1-620.
SAARINEN Kimmo 2002: Valtakunnallisen päiväperhosseurannan vuoden 2001 tulokset. - BAP 27(1):1-9.
SAARINEN Kimmo & MARTTILA Olli 1998: Valtakunnallisen päiväperhosseurannan vuoden 1997 tulokset. - BAP 23(1):27-37.
SAARINEN Kimmo & MARTTILA Olli 1999: Valtakunnallisen päiväperhosseurannan vuoden 1998 tulokset. - BAP 24(1):13-24.
SAARINEN Kimmo & MARTTILA Olli 2000: Valtakunnallisen päiväperhosseurannan vuoden 1999 tulokset. - BAP 25(1):4-16.
SAARINEN Kimmo & MARTTILA Olli 2001: Valtakunnallisen päiväperhosseurannan vuoden 2000 tulokset. - BAP 26(1):9-17.
SAARINEN Kimmo & MARTTILA Olli & JANTUNEN Juha 1998: Päiväperhosten linja-arviointi ES: Joutsenossa 1991-1997. - BAP 23(3):150-156.
SAHLBERG John 1877: Lepidoptera från Ruovesi. - MdSFFF 1:125,132-133.
SAHLBERG John 1881: [Melitaea Dictynna Esp. funnen i Finland.] - MdSFFF 6:261.
SAHLBERG John 1881: [Xanthia aurago Fabr. i Finland.] - MdSFFF 6:239-240.
SAHLBERG John 1883: [Dagsfjärilar tagna vid Sammatti kapell.] - MdSFFF 9:159-160.
SAHLBERG John 1891: [För finska faunan och del för samlingen nya nattfjärilar.] - MdSFFF 18:152-153.
SAHLBERG John 1895: Fjärilfaunan i Inari Lappmark. - MdSFFF 21:8-9,136.
SAHLBERG John 1895: Lepidoptera anträffande under en resa i Inari Lappmark den 16 juni till 3 Augusti 1894. - ASFFF 11(7):1-15.
SAVONIUS Kaj 1978: Länsi-lapin perhosfauna kesällä 1978. - BAP 3(4):84-89.
von SCHANTZ Max 1946: [Säkylästä 34 Satakunnalle uutta perhoslajia.] - AEF 12(1):43.
von SCHANTZ Max 1946: [Säkylästä 34 Satakunnalle uutta perhoslajia.] - LY 50(4):133.
SCHILDE Johannes 1873: Lepidopterologische Mittheilungen aus Nord-Finnland. - SEZ 34:157-184.
SCHILDE Johannes 1874: Lepidopterologische Mittheilungen aus Nord-Finnland. - SEZ 35:57-77.
von SCHOULTZ Åke 1925: [Fjärilarten Vanessa xanthomelas från närheten av Helsingfors.] - NOT 5(4):125.
SEPPÄLÄ V. Aatu 1938: [Maalle uusi mittariperhonen Cidaria badiata Hbn.] - AEF 4(3):195,197.
SEPPÄNEN Eino J. 1956: Eupithecia selinata H.S. (Lep. Geometridae), neu für Nordeuropa, in Finnland gefunden. - AEF 22(2):84-89.
SEPPÄNEN Eino J. 1970: Suomen Suurperhostoukkien ravintokasvit. - WSOY, Porvoo-Helsinki. 179 ss. 2. painos.
SEPPÄNEN Eino J. 1970: Suomen Suurperhostoukkien ravintokasvit. - WSOY, Porvoo-Helsinki. 179 ss. 2. painos.
SIEVERS Richard 1877: Årsberättelse afgifven af zoolog. intendenten. - MdSFFF 1:118.
SIHVONEN Pasi 1997: Linnansaaren kansallispuiston suurperhosselvitys. - BAP 22(3):118-129.
SILKKILÄ Olavi 1938: [Suomelle uusi yökkönen Cucullia asteris Schiff. saatu Paimiosta.] - AEF 4(3):199-200.
SILVONEN Kimmo & SUNDELL Pekka Robert 2000: Kurupohjanmitttarin (Entephria nobiliaria) esiintyminen Kilpisjärven alueella ja tietoja lajin biologiasta. - BAP 25(3):85-91.
SILVONEN Kimmo 1998: Hadena (Conisania) luteago Suomesta. - BAP 23(1):22-26.
SJÖHOLM Emil 1949: Till kännedom om Jakobstads-traktens macrolepidopterfauna. - NOT 29(1-4):64-79.
SJÖSTEDT Erik 1936: Havaintoja perhosten esiintymisestä Etelä-Pohjanmaalla (Oa).(Seinäjoki, Ylistaro). - NOT 16(1):12-20.
SOMERMA Päivö & KOSKINEN Pekka & JALAS Ilkka 1987: Vallisaaren suurperhosfauna. - BAP 12(4):85-95.
SOMERMA Päivö & KOSKINEN Pekka 1995: Täydennyksiä Helsingin Vallisaaren suurperhosfaunaan. - BAP 20(2):72-74.
SOMERMA Päivö 1997: Suomen uhanalaiset perhoset. Ympäristöopas 22. Suomen Ympäristökeskus ja Suomen Perhostutkijain Seura. - Viestipaino, Tampere. 336 ss.
SOTAVALTA Olavi 1942: Tietoja Plusia confusa Steph. (gutta Gn.) yökkösestä ja sen leviämisestä Suomessa. - AEF 8(3-4):249-250.
SOTAVALTA Olavi 1944: Tietoja jaspisyökkösen (Jaspidea celsia L.) esiintymisestä ja leviämisestä Suomessa. - AEF 10(2):125-127.
SOTAVALTA Olavi 1945: Eräitten suurperhoslajien nykyinen levinneisyys Suomen luonnontieteellisellä alueella. - AEF 11(3):203-205.
SOTAVALTA Olavi 1985: Lisäyksiä Suomen suurperhosten tilapäiseen maakuntaluetteloon. - BAP 10(2):61-62.
SOTAVALTA Olavi 1987: Provincial distribution of Finnish Macrolepidoptera. - NOT 67(4):187-205.
SOTAVALTA Olavi 1995: Itä-Fennoskandian mittareiden (Geometridae) levinneisyys. Distribution atlas of Macrolepidoptera: Geometridae of eastern Fennoscandia. - BAP 20(1a):1-64.
SUNDELL Pekka Robert & LUNDSTEN Karl-Erik 2000: Xestia atrata - Suomelle vanha yökköslaji. - BAP 25(3):92-95.
SUNDELL Pekka Robert 1997: Lacanobia splendens - Suomelle uusi yökköslaji. - BAP 22(2):46-47.
SUOMALAINEN Esko & MIKKOLA Kauri 1967: Nycteola asiatica Krul. (Lep., Noctuidae) as a migrant in Northern Europe. - AEF 33(2):102-107.
SUOMALAINEN Esko 1937: Über das periodische Auftreten von Erebia ligea L. (Lep. Satyridae) in Finland. - AEF 3(2):78-83.
SUOMALAINEN Esko 1958: Über das Vorkommen und spätere Verchwinden von Epinephele lycaon Rott. (Lep., Satyridae) in Finnland. - AEF 24(4):168-181.
SUOMALAINEN Paavo 1922: [Huomattavia hyönteislöytäjä, Vanessa xanthomelas ja Pachytulus migratorius L.] - LY 26:31.
SUOMALAINEN Wilhelm 1920: Muutamia erinäisille maakunnille uusia tahi huomattavia suurperhoslöytöjä. - MdSFFF 45:78-85.
SÖDERMAN Guy, LUNDSTEN Karl-Erik, LEINONEN Reima & GRÖNHOLM Leena 1995: Valtakunnallisen yöperhosseurannan 3. vuosiraportti. - Suomen ympäristö 62. 68 ss.
af TENGSTRÖM Johan Martin Jakob 1847: Bidrag till Finlands Fjäril-Fauna. - Föredr.för Vet. Soc. d. ss. 69-164.
af TENGSTRÖM Johan Martin Jakob 1859: Anmärkningar och tillägg Finlands småfjäril-fauna. - NSFFF 4 (ny serie 1 Häftet):155-226.
af TENGSTRÖM Johan Martin Jakob 1859: Geometridae, Crambidae et Pyralidae Faunae Fennicae. - NSFFF 4 (ny serie 1 Häftet):145-154.
af TENGSTRÖM Johan Martin Jakob 1869: Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius. - NSFFF 10(ny Serie 7 Häftet):287-370.
af TENGSTRÖM Johan Martin Jakob 1875: Nykomlingar för Finska Fjäril-Faunan. - NSFFF 14 (ny serie 11 Häftet):27-39.
THUNBERG Carl Peter (respodentti BECKLIN Petrus Ericus) 1791: Dissertatio Entomologica sistens Insecta Suecica II. - Upsaliae. ss. 25-46 + 1 pl.
THUNBERG Carl Peter (respodentti SEBALDT Carolus Fredericus) 1792: Dissertatio Entomologica sistens Insecta Suecica IV. - Upsaliae. ss. 53-62 + 1 pl.
TIKKANEN Jarl 1938: [Luperina Zollikoferi Frr. tagit på ljus på bron till Brändö invid Helsingfors.] - NOT 18(4):140.
TUURALA Osmo 1940: [Habrosyne derasa & Phasiane chlorosata faunallemme uusia lajeja.] - AEF 6(3):87,88.
TUURALA Osmo 1940: Phasiane Chlorosata Scop. (=petraria Hb.)(Lep., Geometridae) Suomesta. - AEF 6(4):162.
UDDMAN Isaac (praeses LECHE Johannes) 1753: Novae insectorum species. - Aboe. 6+48 ss. + 2 pl.
UDDMAN Isaac (praeses LECHE Johannes) 1790: Novae Insectorum Species. Editio altera, curante G.W.F.PANZER. Norimbergae. 2 painos.
ULVINEN Arvi 1932: Pieris daplidice L.-löytöjä kes. 1932. - NOT 12(4):94.
VALKEILA Erkki 1949: Perhostietoja Hämeelinnan seudulta. - AEF 15(4):157-160.
VALLE Kaarlo J. 1926: [Kiitäjäperhonen (Deilephila euphorbiae) tavattu Kakskerrasta.] - LY 30:62.
VALLE Kaarlo J. 1935: Suurperhoset Macrolepidoptera I. Päiväperhoset, Diurna. - Vanamon julk., WSOY, Porvoo-Helsinki. 174 ss. + 11 pl.
VALLE Kaarlo J. 1937: Suurperhoset Macrolepidoptera II. Kiitäjät, Sphinges ja Kehrääjät, Bombyces. - Vanamon julk., WSOY, Porvoo-Helsinki. 213 ss. 13 pl.
VALLE Kaarlo J. 1940: Suurperhoset Macrolepidoptera III. Yökköset, Noctuae. - Vanamon julk., WSOY, Porvoo-Helsinki. 483 ss. 32 pl.
VALLE Kaarlo J. 1946: Suurperhoset Macrolepidoptera IV., Mittarit Geometrae. - 370 ss. 22 pl.
VALLE Kaarlo J. 1954: Ruissalon perhoset. - Turun Yliopppilas III:263-266.
VÄISÄNEN Rauno & HELIÖVAARA Kari & SOMERMA Päivö 1994: Wing variation of Maculinea arion (Linnaeus) in Finland (Lepidoptera, Lycaenidae). - EF 5(3):139-146.
VÄLIMÄKI Panu & ITÄMIES Juhani & HELMINEN Olavi 2000: Pikkuapollon (Parnassius mnemosyne) esiintyminen Rauman ympäristössä vuonna 1999. - BAP 25(2):61-69.
WALLENGREN Hans Daniel Johan 1853: Lepidoptera Scandinaviae Rhopalocera. Scandinaviens Dagfjärilar. - Malmö. 282 ss.
WALLENIUS Johan Fredrik (respondentti TÖRNUDD Andreas Gustavus) 1814: Dissertatio academica historiam descriptionemque paroeciae Mändyharju sistens. - Aboe. Pars III: (2)+35-51 ss.
WALTAVAARA Arvi 1915: [Ritariperhonen (Papilio machaon) nähty Kuusamossa.] - LY 19:213.
VARIS Vesa (ed.), AHOLA Matti, ALBRECHT Anders, JALAVA Jukka, KAILA Lauri, KERPPOLA Sakari & KULLBERG Jaakko 1995: Checklist of Finnish Lepidoptera - Suomen perhosten luettelo. - Sahlbergia 2(1):1-80.
WASELIUS Jocken 1938: [Hesperia comma ab. catena Staud. taget på Saanafjällets.] - NOT 18(4):142.
WEGELIUS Axel 1908: Rik fjärilfauna under oktober i Helsingfors - MdSFFF 34:125-126.
WEGELIUS Axel 1906: En för vår fauna ny fjäril, Lasiocampa trifolii Esp. - MdSFFF 31:63,214.
WEGELIUS Axel 1911: [Deilephila nerii L. funnen I Björneborg.] - MdSFFF 37:32,231.
WESSMAN Tor 1946: [Tvenne i vårt land ytterst sällsynta storfjärilar, näml. Cosymbia annulata Schulze och Vanessa xanthomelas tagen i Ekenäs.] - NOT 26(3-4):102.
WETTENHOVI Jorma & KAILA Lauri 1998: Luhtakultasiipi (Lycaena helle) kuilun partaalla Suomessa? - BAP 23(3):157-162.
WIDÉN Carl-Johan 1954: [En för landet ny mätare Scopula ornata tagen i Borgo trakten.] - NOT 34(2):52.
WIDÉN Carl-Johan 1955: [Vanessa xanthomelas Pellingistä.] - NOT 35(1):27.
ZETTERSTEDT Johan Wilhelm 1822: Resa genom Sveriges och Norriges Lappmarker, förrättad år 1822. I. Lund.
ZETTERSTEDT Johan Wilhelm 1822: Resa genom Sveriges och Norriges Lappmarker, förrättad år 1822. II. Lund.
ZETTERSTEDT Johan Wilhelm 1839: Insecta Lapponica descripta. - Lipsiae sectio IV. Lepidoptera ss. 869-1014.
ÄYRÄPÄÄ Teuvo 1946: Die Makrolepidopterenfauna des kirchspiels Pielisjärvi und ihre beziehung zur kultur. - AZSZBFV 11(4):1-65.
ÖFVERLUND Jarl 1944: Till kännedomen om macrolepidoptera på en isolerad holme i N. Sibbo skärgård (Korpholmen). - NOT 24(1-2):24-30.
ÖLLER Ragnar 1949: [Tre exx. av en för landets fauna ny mätarfjäril, Eupithecia millefoliata Rössl., infångade i Hitis.] - NOT 29(3-4):126-127.

M U U T L Ä H T E E T:

1. I N T E R N E T:
AVANTO Arto, kotisivut, Internet. Perhosten havainnot vuonna 1998.
AVANTO Arto, kotisivut, Internet. Perhosten havainnot vuonna 1999.
AVANTO Arto, kotisivut, Internet. Perhosten havainnot vuonna 2000.
AVANTO Arto, kotisivut, Internet. Perhosten havainnot vuonna 2000. (Valmis 1.3.2001-11.6.2001)
KAURANEN Juhani: KP.Lohtajan Vattaniemen perhosfauna - Http//personal.inet.fi/koti/juhani.kauranen (2001)
PAKKANEN Pertti: Http://www.dlc.fi~peterpa/lepi/perhonen.htm:Historiaa vuonna 2001
PAKKANEN Pertti: Http://www.dlc.fi~peterpa/lepi/perhonen.htm (vuonna 2000)

2. H E L S I N G I N Y L I O P I S T O N K I R J A S T O. Pääkirjasto, Unioninkatu, henkilöarkistot:
HJELT Otto (1823-1913).
GRÖNBLOM Thorwald (1885-1971).
MÄKLIN Fredrik Wilhelm (1821-1883).
NYLANDER William (1822-1899).
SAHLBERG Carl Reinhold (1779-1860).
SOTAVALTA Olavi (1918-1991).
af TENGSTRÖM Johan Martin Jakob (1821-1890).

3. L U O N N O N T I E E L L I N E N K E S K U S M U S E O, Helsinki.
A. Henkilöarkistot:
CLAYHILLS Thomas (1889-1975).
FABRITIUS Reinhold (1850-1819).
FABRICIUS Gunnar (1882-1962) & FABRICIUS Åke (1885-1959).
HELLMAN Erkki A. (1895-1980).
LINGONBLAD Birger (1886-1963).
MÄKLIN Fredrik Wilhelm (1821-1883).
SAHLBERG John (1845-1920).
SOTAVALTA Olavi (1918-1991).
SUOMALAINEN Esko (1910-1995).
af TENGSTRÖM Johan Martin Jakob (1821-1890).
WESSMAN Tor (1910-1965).
B. Muut lähteet:
"HULDÉN Larry; Suurperhos Atlas aineisto. (ATK) "
"HÄKKINEN Sirkka-Liisa; Apolloperhonen (Parnassius apollo L.) levinneisyyden ja runsauden muutokset Suomessa 1900-luvulla. - Pro Gradu, Helsingin Yliopiston Eläintieteen laitos."

4. S U O M E N P E R H O S T U T K I J A I N S E U R A (Arkisto, Helsinki, Mannerheimintie):
"HACKMAN Walter (1916-2001); Lepidoptera Tavastiae borealis, conscripsit. (kirjoitettu 1948 ja täydennetty 1948-1952. Ei julkaistu)."
SEPPÄNEN Eino J. (1907-1976): Macrolepidoptera Maakuntakortisto Kansiot 1-3.
SOTAVALTA Olavi (1926-1991): Macrolepidoptera kortisto. Kortistomapit I-VII.
SPS:n jäsenten havaintoilmoituksia perhosista vuosilta 1955-2001.

5. E T E L Ä - K A R J A L A N A L L E R G I A - J A Y M P Ä R I S T Ö I N S T I T U U T T I (Arkisto, Joutseno):
Päiväperhosseuranta lomakkeet vv.1991-2001.

6. L E P I D O P T E R A K O K O E L M A T:
A. JULKISET KOKOELMAT:
HELSINGIN HYÖNTEISVAIHTOYHDISTYS, Vantaa Tikkurila, v.1995.
LUONNONTIETEELLISEN KESKUSMUSEO, Helsinki. (Osittain katsottu).
SOVELTAVAN ELÄINTIETEEN LAITOS, Helsinki Viik, v.1995.
B. Y K S I T Y I S E T K O K O E L M A T:
Yksityiskokoelmia läpikäyty 11 kpl.

7. A T K - T I E D O S T O T (Osasta aineistoja yhteenvetoja julkaistu):
AVANTO Arto, perhoshavaintoja.
GOKKONEN Marian & KAITILA Jari, SPS:n ATK-tallenteet.
HOLMBERG Henry, Lapin suurperhoshavainnot.
HULDÉN Larry, Suomen Suurperhos kirjan ATK-tallenteet.
PAKKANEN Pertti, perhoshavaintoja.
WETTENHOVI Jorma, Suomen lepidopterologit.
WETTENHOVI Jorma & HOLMBERG Henry, Suomen harvinaisten suurperhoshavaintojen ATK-tallenteet.

K I I T O K S I A kaikille seuraaville tahoille:
Lukuisten lepidopterologien havaintotietoja, joiden nimet on mainittu Suomen suurperhosatlas kirjassassa (Huldén ym. 2000) on käytetty tässä julkaisussa. Edellä mainitusta julkaista jäi erehdyksessä mainitsematta Jere Kahanpää.
MONENLAISIA APUJA JA HAVAINTOTIETOJA ON SAATU TÄTÄ JULKAISUA VARTEN SEURAAVILTA HENKILÖILTÄ:
Albrecht Anders
Fernelius Lars-erik
Gokkonen Marian
Graeffe Arno
Holmberg Henry
Huldén Larry
Itämies Juhani
Kahanpää Jere
Kaitila jari
Karhu Ali
Koskinen Pekka
Kullberg Arno
Kullberg Jaakko
Lindberg Markus
Marttila Olli
Mussalo Veli-Pekka
Pöyry Juha
Reen Markku
Saarinen Kimmo
Varis Vesa
Wettenhovi Ville

Lisäksi on huomioonotettu SPS:lle tulleet perhoshavaintoilmoitukset vv. 1998-1999. Näitä tietoja luovuttaneet henkilöt mainitaan Baptrian tulevassa julkaisussa.


<---takaisin ______ back --->