Noctuidae - yökköset

Acronictinae - iltayökköset


Euroopassa 25 iltayökköslajia, joista 15 esiintyy Suomessa.

 
33 - 38 mm
Moma alpium, harjuyökkönen
 • siipien kirjailu ja väritys tekee lajista helposti tunnistettavan
 • Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • muistuttaa eniten lajia Nyctobrya muralis
 • sukupuolet ovat samanvärisiä, myös takasiiviltään
 
24 - 31 mm
Nyctobrya muralis, ei Suomessa
kuuluu alaheimoon jäkäläyökköset
   (Noctuidae, Bryophilinae)
  • pienempi
  • etusiiven pohjaväri vaihtelee vihreästä ruskehtavaan
  • pohjaväri voi olla lähes yhtä vihreä kuin M. alpium'illa
  • etusiiven musta kuviointi hiukan erilaista
  • takasiiven takanurkasta puuttuu valkoinen kuviointi
  • takasiivet melko tasaväriset, vaaleammat
 • lentää kesä- syyskuussa
 • lähinnä meitä Keski-Saksassa, tavattu kerra Ruotsista, Ölannista
 • erilaiset kivikkoiset alueet, jäkälien peittämät kivimuurit, seinät yms.
 • toukka elää kivijäkälillä
 
36 - 42 mm
Acronicta alni, leppäiltayökkönen
 • siipien kirjailu ja väritys tekee lajista helposti tunnistettavan
 • Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • sukupuolet ovat samanvärisiä, myös takasiiviltään
   
 • alemman kuvan tummaa muotoa tavataan ainakin etelärannikolla melko yleisesti
 
41 - 45 mm
Acronicta cuspis, keihoyökkönen
 • etusiivet sinertävänharmaat, munuaistäplän tienoilla kellertävänruskeaa
 • kolmikon voimakkaimmat kirjaukset tekevät siivistä myös kolmikon kirjavimmat, vertaa A. tridens ja A. psi
 • Suomen yökköset 2:
  • kaksinkertaisen sisemmän poikkiviirun ulompi osa siiven etureunassa sisempää selvästi vahvempi
 • kolmikon isokokoisin
 • koiraan takasiivet melko tummat ja kaarijuovalliset, vertaa A. tridens ja A. psi
 • naaraan takasiivet tasaisen tummat ja kaarijuovalliset, vertaa A. tridens ja A. psi
 • sukupuolet ovat samanvärisiä, naaraalla takasiivet vain tummemmat
 
37 - 41 mm
Acronicta tridens, vasamayökkönen
 • varma tunnistus sisarlajista (A. psi) onnistuu vain genitaalien perusteella
 • Suomen yökköset 2:
  • etusiipien pohjaväri luonteenomaisesti tummahkon violetinharmaa
  • kirjailu hienoa, melko runsasta
  • sisempi poikkiviiru näkyy tavallisesti pitkin matkaa kaksinkertaisena, vertaa A. psi
  • sen etureunatäplät suunnilleen yhtä vahvat
  • tyvijuomu ohuehko
  • koiraan takasiivet huomiotaherättävästi vaaleammat kuin etusiivet, silkinvalkoiset, reunassa aivan kapealti tummaa
  • naaraan takasiivet vähän vaaleammat kuin etusiivet, vertaa A. psi
 • sukupuolet ovat samanvärisiä, naaraalla takasiivet vain tummemmat
 
38 - 42 mm
Acronicta psi, nuoliyökkönen
 • varma tunnistus sisarlajista (A. tridens) onnistuu vain genitaalien perusteella
 • Suomen yökköset 2:
  • etusiipien pohjaväri puhtaan vaaleanharmaa
  • kirjailu häipyvää
  • sisempi poikkiviiru takaosastaan yksinkertainen tai häipyvä, vertaa A. tridens, melko usein kaksinkertainenkin
  • sen etureunatäplät suunnilleen yhtä vahvat
  • tyvijuomu ohuehko
  • koiraan takasiivet valkoiset tummempireunaiset, eivät jyrkästi vaaleammat kuin etusiivet
  • naaraan takasiivet suunnilleen samaa tummuusastetta kuin etusiivet, vertaa A. tridens
  • erityisen usein sekoitetaan A. tridens'iin A. psi'in muoto suffusa (alin yksilö)
 • sukupuolet ovat samanvärisiä, naaraalla takasiivet vain tummemmat
 
Munuaistäplävertailuja Acronicta tridens - Acronicta psi (J-P.K:n vinkki)
 • A. tridens: Munuaistäplässä aina ruskea läikkä (ylärivi)
 • A. psi: Munuaistäplässä joskus ruskeaa (alarivi, viimeinen kuva suffusa -muodosta)
Alapuolivertailuja Acronicta cuspis - Acronicta tridens - Acronicta psi

Varmaa määritystä siipien alapuolelta ei voi tehdä, mutta lajitunnistukselle suuntaa antavia vinkkejä kylläkin löytyy.
 • A. cuspis:
  • suonet selvästi pohjaväriä tummemmat, takasiiven kaarijuova voimakkain
  • etusiiven etureuna vaaleampi kuin siiven keskiosa
 • A. tridens:
  • etusiiven etureuna hiukan tai selvästi vaaleampi kuin siiven keskiosa
  • takasiiven etureunassa vähemmän kehnää kuin A. psi'llä ja sekin painottuu siiven tyveen
  • takasiiven etureuna kolmikon vaalein
  • jos takasiiven kaarijuova näkyvissä, niin näyttäisi tekevän siiven puolivälissä jyrkemmän mutkan kuin A. psi'llä
 • A. psi:
  • etusiiven etureuna suunnilleen yhtä tumma tai tummempi kuin siiven keskiosa
  • takasiiven etureunassa enemmän kehnää kuin A. tridens'illä ja kehnä ulottuu pidemmälle ulospäin
  • jos takasiiven kaarijuova näkyvissä, niin näyttäisi tekevän siiven puolivälissä pyöreämmän kaaren kuin A. tridens'illä
Lämsävertailuja Acronicta cuspis - Acronicta tridens - Acronicta psi
koirasperhosella takaruumiin kärjessä olevat lämsät levitetty suoraan sivuille
 • A. tridens: hakanen kolmepiikkinen, piikkien muoto vaihtelee hieman, mutta alin piikki sirompi kuin lajilla A. cuspis ja enemmän
  lämsän alareunan suuntainen
 • A. cuspis: hakanen kolmepiikkinen, piikkien muoto vaihtelee hieman, mutta alin piikki tanakampi kuin lajilla A. tridens ja
  kohtisuorempaan lämsän alareunaan nähden
 • A. psi: hakanen kaksipiikkinen, alin piikki puuttuu
 
40 - 45 mm
Acronicta aceris, vaahterayökkönen
 • siipien kirjailu ja väritys tekee lajista melko helposti tunnistettavan
 • muistuttaa eniten lajia A. megacephala, Euroopassa ei muita samannäköisiä lajeja
  • etusiivet vaaleat, hiukan kellertävänharmaat
   (lajista esiintyy myös etusiiviltään tummentuneita muotoja)
  • sisempi poikkiviiru viistompi
  • rengastäplä soikeampi
  • tyvijuomu selvempi
  • ulompi poikkiviiru yökköstäplien kohdalla ulospäin pyöristyneempi
  • koiraan takasiivet lähes valkoiset
 • sukupuolet ovat samanvärisiä, naarailla takasiivet hiukan tummemmat, tummasuonisemmat
 
36 - 43 mm
Acronicta megacephala, haapayökkönen
 • siipien kirjailu ja väritys tekee lajista melko helposti tunnistettavan
 • muistuttaa eniten lajia A. aceris, Euroopassa ei muita samannäköisiä lajeja
  • etusiivet kirjavammat, selvästi tummemmat, harmaat
  • sisempi poikkiviiru selvempi, pystympi
  • rengastäplä pyöreämpi, keskeltä selvemmin mustatäpläinen
  • ulompi poikkiviiru yökköstäplien kohdalla melko pitkän matkaa suora
  • selvä keskivarjo
  • koiraan takasiivet tummareunaiset ja tummasuoniset
 • sukupuolet ovat samanvärisiä, naarailla takasiivet hiukan tummemmat
 
35 - 44 mm
Acronicta leporina, jänöyökkönen
 • siipien kirjailu ja väritys tekee lajista helposti tunnistettavan
 • läntisessä Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • sukupuolet ovat samanvärisiä, myös takasiiviltään
 • kuvassa keskellä Etelä-Suomen harmaakehnäinen muoto
 • kuvassa alimpana Pohjois-Suomen harmaakehnäinen muoto
Itä-Euroopassa (Ural) Acronicta vulpina:
 • Etelä-Suomen kehnäisen muodon näköinen
 
27 - 32 mm
Acronicta strigosa, tuomiyökkönen
 • siipien kirjailu ja väritys tekee lajista helposti tunnistettavan
 • Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • pienin meidän Acronicta -lajeista
 • keltaista munuaistäplässä ja etenkin tyvisarakkeen takareunassa
 • keltainen tyvitäplä näkyy hyvin kuluneeltakin yksilöltä
 • sukupuolet ovat samanvärisiä, myös takasiiviltään
   
 • alakuvassa normaalia tummempi yksilö
 
35 - 41 mm
Acronicta menyanthidis, suoiltayökkönen
 • kolmikon (menyanthidis, auricoma, rumicis) kaikkein 'sottaisimman' näköinen
 • rengastäplän (mikäli näkyvissä) keskellä ei tummaa täplää, vertaa A. auricoma, A. rumicis
 • kaksinkertainen ulompi poikkiviiru selvimmin vaaleatäytteinen koko matkaltaan
 • etusiiven tyvisarakkeen takareuna näyttäisi aina olevan vaaleampi kuin takasiiven etureuna
 • siipiin verrattuna kolmikon paksuruumisin
 • sukupuolet ovat samanvärisiä, myös takasiiviltään
   
 • alakuvassa Pohjois-Suomen ruskehtavampi ja tummempi muoto
 
31 - 36 mm
Acronicta auricoma, silmäiltayökkönen
 • rengastäplän keskellä tumma täplä, vertaa A. menyanthidis
 • ulompi poikkiviiru kaksinkertainen vain takaosastaan, missä se myös on selvemmin vaaleatäytteinen, vertaa A. menyanthidis
 • etusiiven tyvisarakkeen takareuna näyttäisi joskus olevan vaaleampi kuin takasiiven etureuna, useimmiten kuitenkin takasiiven värinen, vertaa A. menyanthidis
 • takasiivet melko tasaisen väriset, vertaa A. rumicis
 • sukupuolet ovat samanvärisiä, myös takasiiviltään
   
 • alakuvassa Pohjois-Suomen ruskehtavampi ja tummempi muoto
  (kuluneena kuvioinnin terävyys jo hiukan kärsinyt)
Lämsävertailuja Acronicta menyanthidis - Acronicta auricoma
koirasperhosella takaruumiin kärjessä olevat lämsät levitetty suoraan sivuille
 • A. menyanthidis: hakasen sivullepäin menevä haara lähes yhtä pitkä kuin ylöspäinkin menevä
 • A. auricoma: hakasen sivullepäin menevä haara tylppä, lyhyt nysä (joillakin yksilöillä se voi olla hiukan pidempi kuin kuvan mallilla)
 
 
33 - 37 mm
Acronicta rumicis, pilkkuiltayökkönen
 • rengastäplän keskellä tumma täplä, vertaa A. menyanthidis
 • ulompi poikkiviiru heikosti kaksinkertainen ja vaaleatäytteinen pitkin matkaa, sen takaosassa selvä valkoinen täplä, mikä näkyy tummuneillakin yksilöillä, vertaa A. menyanthidis, A. auricoma
 • etusiiven tyvisarakkeen takareuna näyttäisi olevan takasiiven värinen, vertaa A. menyanthidis
 • takasiipien ulko-osa selvästi tummenpi kuin tyviosa, vertaa A. auricoma
 • sukupuolet ovat samanvärisiä, myös takasiiviltään
   
 • alakuvassa ainakin etelärannikolla melko yleinen tummunut muoto
 
28 - 33 mm
Acronicta cinerea, kangasiltayökkönen
 • etusiivet melko tasaisen harmaat tai ruskehtavan harmaat, kuviointi näkyy paljon heikommin kuin sisarlajeilla
 • etusiiven tyvijuomu puuttuu, vertaa A. menyanthidis, A. auricoma, A. rumicis
 • takasiivet joko tasaisen vaaleat (koiras) tai tasaisen tummat (naaras), ilman selvää keskitäplää
 • ripset valkoiset, takasiivissä täplättömät, vertaa ryhmän muut lajit
 • etusiiviltään sukupuolet ovat samanvärisiä, koiraalla takasiivet vaaleat, naaraalla tummat
   
 • alin yksilö Lounais-Suomen muoto, jolla selvempi kuviointi
 
35 - 37 mm
Acronicta euphorbiae, ei Suomessa
 • Euroopan yökköskirjan mukaan verrattuna A. cinerea'an:
  • keskimäärin hiukan isompi
  • etusiipien kärjet terävämmät
  • etusiipien pohjaväri tavallisesti vaaleamman harmaa
  • ulompi pikkiviiru hivenen mutkikkaampi
   (kuvan yksilöillä hampaat selvästi leveämmät kuin A. cinerea'lla)
  • kuviointi kontrastisempaa
 • lentää touko- syyskuussa kahtena sukupolvena
 • lähinnä meitä Etelä-Puola, Keski-Ukraina
  (A. cinerea'n eteläraja suunnilleen samoilla seuduilla)
 • lämpimät, kuivat alueet, kalkkipitoiset puoliaavikot yms.
 • toukka elää mielellään tarhatyräkillä ja esim kärsämöillä (Euphorbia, Achillea)
   
 • kuvan yksilöt Itävallasta, jossa ei pitäisi olla A. cinerea'a ollenkaan
 
Euroopasta tavattu vielä yksi Acronicta -laji:
(Euroopassa yhteensä 15 lajia)
 • Acronicta orientalis mm. Romania, Bulgaria, Kreikka
 
36 - 39 mm
Craniophora ligustri, saarniyökkönen
 • siipien kirjailu ja väritys tekee lajista helposti tunnistettavan
 • Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • valkoreunainen rengastäplä ja munuaistäplän ulkopuolen vaalea alue
 • sukupuolet ovat samanvärisiä, myös takasiiviltään
   
 • alemman yksilön tummaa muotoa tavataan yksittäin normaalimuodon seassa
Euroopasta tavattu toinen Craniophora -laji:
 • Craniophora pontica eteläisin Eurooppa
 
31 - 39 mm
Simyra albovenosa, rantaheinäyökkönen
 • hyvin muunteleva
 • ensimmäinen sukupolvi pohjaväriltään kellertävän ruskeita ja toinen sukupolvi harmahtavampia
 • tumman kehnän runsaus vaihtelee kuvien osoittamalla tavalla
 • muistuttaa kotimaisista lajeista eniten olkiyökkösiä, joilla esim. etusiiven tumma tyvijuomu seurailee vaaleaa suonta, kun taas S. albovenosa'lla se on selvästi alempana
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 
31 - 36 mm
Simyra nervosa, lähialuelaji, ei Suomessa
 • siipien kirjailu, väritys ja muoto tekee lajista helposti tunnistettavan
 • etusiivet kapeammat ja teräväkärkisemmät kuin sisarlajilla S. albovenosa'lla
 • muistuttaa kuvioinniltaan S. albovenosa'a, mutta ilman tummaa tyvijuomua
 • koiraalla kampamaiset tuntosarvet
 • Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • lentää huhti- elokuussa kahtena sukupolvena
 • lähinnä meitä harvinaisena Liettuassa
 • lämpimät, avoimet (steppi-) alueet
 • toukka elää mm. tyräkeillä ja hierakoilla (Euphorbia, Rumex)
 
36 - 40 mm
Simyra dentinosa, ei Suomessa
 • siipien kirjailu, väritys ja muoto tekee lajista helposti tunnistettavan
 • Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • lentää huhti- kesäkuussa
 • lähinnä meitä Venäjällä, Ukrainan koillis- ja itäpuolella
 • lämpimät, aukeat steppi-alueet
 • toukka elää ryhmissä tyräkeillä (Euphorbia)
 
33 - 37 mm
Kolme suomalaista yleistä olkiyökköstä, (Mythimna)
kuuluvat tarhayökkösiin
   (Noctuidae, Noctuinae, Leucaniini)
 • siipien muoto erilainen kuin S. albovenosa'lla
 • siivissä tummia pisteitä, S. albovenosa'lla korkeintaan pari munuaistäplän kohdalla
 • tyvijuomu pidempi, epäselvempi ja hiukan ylempänä (seurailee vaaleaa suonta)
 • takasiivet yleensä tummemmat
   
 • Mythimna straminea (ylin)
  • pisterivi ulomman poikkiviirun kohdalla ja myös takasiivessä
 • Mythimna pallens (keskellä)
  • kuvan yksilö hiukan normaalia kehnäisempi
  • lajin takasiivet useimmiten lähes valkoiset eli kuten S. albovenosa'lla
 • Mythimna impura (alin)
  • takasiivet tummemmat kuin S. albovenosa'lla
 
23 - 26 mm

Oxicesta geographica, ei Suomessa
 • lähinnä meitä Valkovenäjällä ja Etelä-Puolassa
 • lentää kahtena sukupolvena huhti- syyskuussa
 • hiekkaiset, lämpimät (steppi-) alueet
 • toukka elää mm. tyräkeillä (Euphorbia)
Euroopasta tavattu kaksi muuta Oxicesta -lajia:
 • Oxicesta chamoenices Etelä-Ranska
 • Oxicesta serratae Espanja
 
31 - 39 mm
Eogena contaminei, ei Suomessa
 • etusiivet vaalean punertavanruskeat, tasaisen väriset, poikkiviirut ja munuaistäplä erottuvat hiukan tummempina
 • takasiivet saman sävyiset kuin etusiivet, vain hiukan vaaleammat, ilman kuvioita
 • luonnossa selvästi punertavampi kuin kuvassa (väri muuttui jo keräysmatkan aikana joko kosteuden tai homeenestoaineen vaikutuksesta)
 • Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • lähinnä meitä Itä-Ukrainassa ja siitä koilliseen Venäjällä
 • lentää yhtenä sukupolvena huhti- toukokuussa
 • suolapitoiset, kosteat (steppi-) alueet
 • toukka elää lyijykukkakasveilla (Plumbaginaceae)

Sivu päivitetty-- 21.11.2016 --Page updated

SIVUN TEKIJÄT:
Jari Kaitila:Vieraslajien levinneisyys ja elintavat, munuaistäplä -vinkki
perhosten lainaus kuvattavaksi: A. tridens naaras, A. euphorbiae (molemmat), S. dentinosa, O. geographica, E. contaminei, N. muralis
Karl-Erik Lundsten:Perhosen lainaus kuvattavaksi: S. nervosa
Gustaf Nordenswan:Perhosen lainaus kuvattavaksi: A. leporina (Pohjois-Suomen muoto)
Pertti Pakkanen:Sivun suunnittelu, lajikuvat, määritystekstit