Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)

Kalvassekoyökkönen

nimimuoto
'kellertävän - nahanruskea,
munuaistäplä oranssinkeltainen'
34 mm (kärkiväli)

Finland
EK: Virolahti 671:53
26. 7. - 2. 8. 2009
P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg.
coll. P.Pakkanen
34 mm (wingspan)

Finland
EK: Virolahti 672:54
10.8.2008
P.Pakkanen leg.
coll. P.Pakkanen
f. albomaculata
'kellertävän - nahanruskea,
munuaistäplä valkoinen'
32 mm

Finland
EK: Virolahti 671:53
29. 7. - 5. 8. 2011
P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg.
coll. P.Pakkanen
34 mm

Finland
EK: Virolahti 671:53
26. 7. - 2. 8. 2009
P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg.
coll. P.Pakkanen
35 mm

Finland
EK: Virolahti 672:54
19. - 28. 8. 2009
L-E.Fernelius, P.Pakkanen & H.Pitkäranta leg.
coll. P.Pakkanen

Lajikuvaus
   
Määritys Vertaa lähilajeja  
ElinympäristöKaikkialla.
TalvehtiminenMunana - (Valle 1940).
LentoaikaHeinäkuun alkupuolelta (10.7.) - syyskuun loppupuolelle (24.9.)
Lennon huippu 10.8.
Lentää yöllä, molemmat sukupuolet tulevat valolle (naaraat huonommin)
Tulee myös syötille
Käy kukilla - (Ahola & Silvonen 2008).
 
Nimistömuutokset
   Suomenkieliset perhoskirjat:
  Hydroecia Hb. fucosa Frr.Yleinen kosteikkoyökkönen- (Valle 1940)
  Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)Kalvassekoyökkönen- (Mikkola et.al. 1979)
  Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)Kalvassekoyökkönen- (Silvonen et.al. 2014)

 

Kehitysasteet
The early stages


Toukan ravintokasvi:
- (Mikkola et.al. 1979)
 • Calamagrostis sp. (kastikat)
 • Dactylis glomerata (koiranheinä)
   
  - (Ahola & Silvonen 2008)
 • Poaceae (heinät)
.
Muna:Munitaan lehtituppeen - (Ahola & Silvonen 2008).
Toukka:Elää juurilla ja korsissa kehräämässään pussissa - (Valle 1940).
Kotelo:Tummanruskea - (Valle 1940)
Maassa hennossa kopassa - (Ahola & Silvonen 2008).

 

Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot
The records of the Finnish biogeographical provinces

Maakuntien havaintovuodetSuomen lajitietokeskus   (tämän hetken tilanne)

laji elää maakunnassa
maakunnasta ei havaintoa vuosiin
Suomessa vaeltaja / harhailija
1900ensimmäinen havaintovuosi
1980viimeinen havaintovuosi
       Tilanne 10.10.2018
 (vuosilukukartta ja havainnot)

Jos kartta ei näy, syynä todennäköisesti liian vanha selainversio

Ensimmäinen maininta Suomesta
The first note from Finland
 
1800-luvulla Suomessa luultiin olevan vain yksi nykyisen Amphipoea (silloin Hydroecia) -suvun laji
(näiden havaintojen tarkkaa lajia ei tiedetä)
Havainto: -1839, V: Kakskerta-Turun seutu, A.Caloander leg.
Arkisto: Otto Hjelt (1823-1913) arkisto:
HJELTin luonnontieteellisiä muistiinpanoja 1839.
(Anteckningar rörande lepidoptera, efter Ochsenheimer. 1. Svenska och Finska Lepidoptera.)
Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot
Havainto: -1869, (V:.-St:)
-1869, U:
-1869, EK:, (Nyky-Suomea ?)
-1869, PK:, (Nyky-Suomea ?)
Kirjallisuus: 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM
Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius.
1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370.
 
Neljän lajin tunnistaminen, levinneisyys ja havaintoja Suomesta, 1927 (Thomas H. Clayhills)
(nictitans, paludis, lucens, crinanensis)
Kirjallisuus: 1927; Thomas H. CLAYHILLS
Der formenkreis Hydroecia nictitans in Finnland (lep).
1927 ACTA SOCIETATIS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 56(16):1-19.
Huom: Myös piirrokset sekä naaraiden että koiraiden ulkoisista genitaaleista.
 
Kokoelmista on löydetty vanhoja A. fucosa -yksilöitä
(osoittaa, miten tärkeää on myös tallettaa perhosia ja varustaa ne tarkoilla paikka- ja aikatiedoilla)
Historiatietoja on mahdotonta selvittää lajilleen näin jälkikäteen, joten mahdolliset,
vanhat A fucosa -havainnot tulevat olemaan Amphipoea oculea -nimen alla
Amphipoea fucosa
Havainto: -1887 (1886-1887), EH: Sysmä, A.Poppius leg.
Arkisto: Thomas CLAYHILLS (1889-1975) arkisto:
Clayhillsin muistiinpanoja ja kirjeenvaihtoa.
Luonnontieteellinen Keskusmuseo, hyönteistieteelliset arkistot, Helsinki.
Havainto: -1924, laajalti levinnyt yli koko Suomen, pohjoisin PPe:
Kirjallisuus: 1924; Thorwald GRÖNBLOM & Thomas H. CLAYHILLS
Einige Berichtigungen und Nachträge zu den in W. Petersen's "Lepidopteren-Fauna von Estland" vorkommenden Angaben über finnische Macrolepidopteren.
1924 NOTULAE ENTOMOLOGICAE 4(1):101.
Havainto: -1927, 60 havaintoa
A:, V:, U:, EK:, St:, EH:, ES:, EP:, PH:, PS:, KP:, Kn:, PPe:
Kirjallisuus: 1927; Thomas H. CLAYHILLS
Der formenkreis Hydroecia nictitans in Finnland (lep).
1927 ACTA SOCIETATIS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 56(16):16.

Maakuntien ensihavainnot
The first records of the Finnish provinces
leg.
-1887 (1886-1887)EHSysmäA.Poppius
-1889 (1880-1889)ESTaipalsaariK.Ehnberg
-1889KPKokkolacoll. Nylander
-1889 (1840-1849?)PPeOuluNylander
1889AMaarianhaminaA.Poppius
-1889 (1850-1859?)UHelsinkicoll. J.M.J. af Tengström
1897.08.25PHJyväskyläJ.Sucksdorff
1898KnKajaaniJ.E.Aro
-1901 (1897-1901)PSKuopioJ.E.Aro
1910StHuittinen tai Loimaa tai Säkylä [677:26](Suomen lajitietokeskus)
-1911 (1908-1911)LKUukuniemiK.J.Valle
-1919VTurkuA.Poppius
1920.07.12EPSeinäjokiE.Sjöstedt
-1927EKKotkaA.Poppius
1927PKLiperiOl.Winter
1972KiLMuonio [754:36](Suomen lajitietokeskus)
1978.08.19-26PPpTornio [730:37]P.Tokola
1996EnLEnontekiö [759:36](Suomen lajitietokeskus)

Maakuntien viimeiset havainnot
The last records of the Finnish provinces
leg. / vid.
1972KiLMuonio [754:36](Suomen lajitietokeskus)ainoa, a single
1996EnLEnontekiö [759:36](Suomen lajitietokeskus)ainoa, a single
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet

 

Kirjallisuuslähteet
References
Kirjallisuus
 • AHOLA Matti & SILVONEN Kimmo 2008:
  Pohjoisen Euroopan yökkösten toukat Osa 2. - KuvaSeppälä -yhtiöt Oy, Vaasa. 672 ss. 90 pl.
 • MIKKOLA Kauri, JALAS Ilkka 1979:
  Suomen Perhoset, Yökköset 2. Suomen Perhostutkijain Seura. – Otava, Helsinki. 304 ss. 17 pl.
 • SILVONEN Kimmo, TOP-JENSEN Morten & FIBIGER Michael 2014:
  Suomen päivä- ja yöperhoset - maastokäsikirja, Oestermarie.
 • VALLE Kaarlo J. 1940:
  Suurperhoset Macrolepidoptera III. Yökköset, Noctuae. - Vanamon julkaisuja, WSOY, Porvoo-Helsinki. 483 ss. 32 pl.
Arkisto:
 • Suomen Perhostutkijain Seuran arkisto.
 • Jorma Wettenhovi arkisto.

takaisin aloitussivulle ____ back to startpage

Sivu päivitetty-- 5.12.2018 --Page updated

SIVUN TEKIJÄT:
Tapani Lahti:Suomen lajitietokeskus -kartan teko Seuran toiveiden mukaan
Pertti Pakkanen:Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset,
kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000
Kimmo Silvonen:Toukkakuva
Jorma Wettenhovi:Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999