Lasionycta secedens (Walker, 1858)

Tummakirjoyökkönen

 
'Metsä-Lappi'
 
'Tunturi-Lappi'
27 mm (kärkiväli)

Finland
Ks: Salla Vasavaarat 747:60
26. 6. 2001
J.Lehto leg.
coll. J.Lehto
28 mm (wingspan)

Finland
InL: Karigasniemi 770:46
12. 7. 2000
P.Pakkanen leg.
coll. P.Pakkanen

Lajikuvaus
   
Määritys Vertaa lähilajeja  
ElinympäristöTunturi-Lapissa tunturien koivuvyöhykkeet, Metsä-Lapissa rämeet.
TalvehtiminenEnsin pienenä toukkana, toisen kerran täysikasvuisena toukkana - (Silvonen et.al. 2014).
LentoaikaKesäkuun puolivälistä (13.6.) - heinäkuun loppupuolelle (25.7.) - (Suomen hyönteisten tietokanta)
Koiras parveilee illalla noin 20-22, naaras lentää myöhemmin illalla ja jopa päivälläkin - (Ahola & Silvonen 2008)
Tulee joskus syötille ja jopa valolle - (Ahola & Silvonen 2008).
 
Nimistömuutokset
   Suomenkieliset perhoskirjat:
  Anarta Tr. Bohemanni Staud.Bohemannin nummiyökkö- (Aro 1900)
  Anarta Tr. bohemanni Stgr.Bohemannin kangasyökkönen- (Valle 1940)
  Anartomima bohemani (Staudinger, 1861)Tumma kangasyökkönen- (Mikkola et.al. 1977)
  Lasionycta secedens (Walker, 1858)Tummakirjoyökkönen- (Silvonen et.al. 2014)

 

Kehitysasteet
The early stages


Toukan ravintokasvi:
- (Ahola & Silvonen 2008)
  kasvatuksessa:
 • Vaccinium uliginosum (juolukka)
 • Polygonum sp. (tatarkasvit)
   
  - (Silvonen et.al. 2014)
  polyfagi

 

Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot
The records of the Finnish biogeographical provinces

Tilanne 4.8.2019   (havaintovuodet ja havainnot)   Realiaikainen tilanne (Suomen lajitietokeskus)

Maakuntien havaintovuodetSuomen lajitietokeskus

laji elää maakunnassa
maakunnasta ei havaintoa vuosiin
Suomessa vaeltaja / harhailija
1900ensimmäinen havaintovuosi
1980viimeinen havaintovuosi

Jos kartta ei näy, syynä todennäköisesti liian vanha selainversio

Ensimmäinen maininta Suomesta
The first note from Finland
Havainto: 1838, InL: Lapponia, J.F.Blank leg.
Kirjallisuus: 1893; Enzio REUTER
Förteckning öfver Macrolepidoptera funna i Finland efter år 1869.
1893 ACTA SOCIETATIS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 9(6):1-85 (60).

Maakuntien ensihavainnot
The first records of the Finnish provinces
leg.
1838InL'Lapponia'J.F.Blank
-1860KiLMuonioniskaKeitel
1928.07.05EnLEnontekiö HettaE.Suomalainen
1935KsSallaF.Brandt (lajitk)
1957SoLSodankylä Saariselkä PirivuotsmoaiviM. von Schantz
(lajitk) = havainnon lähde Suomen lajitietokeskus

Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet

 

Kirjallisuuslähteet
References
Kirjallisuus
 • AHOLA Matti & SILVONEN Kimmo 2008:
  Pohjoisen Euroopan yökkösten toukat Osa 2. - KuvaSeppälä -yhtiöt Oy, Vaasa. 672 ss. 90 pl.
 • ARO Johan Emil 1900:
  Suomen Perhoset. - Otava, Helsinki. 290 ss. + 50 pl.
 • MIKKOLA Kauri, JALAS Ilkka 1977:
  Suomen Perhoset, Yökköset 1. Suomen Perhostutkijain Seura. – Otava, Helsinki. 256 ss. 18 pl.
 • SILVONEN Kimmo, TOP-JENSEN Morten & FIBIGER Michael 2014:
  Suomen päivä- ja yöperhoset - maastokäsikirja, Oestermarie.
 • VALLE Kaarlo J. 1940:
  Suurperhoset Macrolepidoptera III. Yökköset, Noctuae. - Vanamon julkaisuja, WSOY, Porvoo-Helsinki. 483 ss. 32 pl.
Arkisto:
 • Suomen Perhostutkijain Seuran arkisto.
 • Jorma Wettenhovi arkisto.

takaisin aloitussivulle ____ back to startpage

Sivu päivitetty-- 16.9.2019 --Page updated

SIVUN TEKIJÄT:
Tapani Lahti:Suomen lajitietokeskus -kartan teko Seuran toiveiden mukaan
Jyrki Lehto:Perhosen lainaus kuvattavaksi
Pertti Pakkanen:Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset,
kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000
Kimmo Silvonen:Toukkakuva
Jorma Wettenhovi:Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999