Lasionycta staudingeri (Aurivillius, 1891)

Paljakkakirjoyökkönen

26 mm (kärkiväli)

Finland
InL: Utsjoki 775:50
12. 7. 2000
P.Pakkanen leg.
coll. P.Pakkanen
27 mm (wingspan)

Finland
InL: Utsjoki 775:50
10. 7. 1994
P.Pakkanen leg.
coll. P.Pakkanen
 
'normaalia tummempi'
24 mm

Finland
InL: Utsjoki 775:50
10. 7. 2000
P.Pakkanen leg.
coll. P.Pakkanen

Lajikuvaus
   
Määritys Vertaa lähilajeja  
ElinympäristöTunturipaljakat.
TalvehtiminenEnsin pienenä toukkana, toisen kerran täysikasvuisena toukkana - (Silvonen et.al. 2014).
LentoaikaKesäkuun loppupuolelta (18.6.) - heinäkuun loppupuolelle (24.7.) - (Suomen lajitietokeskus)
Lentää päivällä auringonpaisteessa
Ei tiettävästi tule syötille - (Ahola & Silvonen 2008)
Käy kukilla: mm. tunturikohokki - (Valle 1940).
 
Nimistömuutokset
   Suomenkieliset perhoskirjat:
  Anarta Tr. Staudingeri Auriv.Pohjoinen nummiyökkö- (Aro 1900)
  Anarta Tr. leucocycla Stgr.Tunturin kangasyökkönen- (Valle 1940)
  Hada staudingeri (Aurivillius, 1891)Paljakan kirjoyökkönen- (Mikkola et.al. 1977)
  Lasionycta staudingeri (Aurivillius, 1891)Paljakkakirjoyökkönen- (Silvonen et.al. 2014)

 

Kehitysasteet
The early stages


Toukan ravintokasvi:
Heinillä - (Aro 1900)
  - (Ahola & Silvonen 2008)
  kasvatuksessa:
 • Taraxacum sp. (voikukat)
 • Vaccinium uliginosum (juolukka)
   
  - (Silvonen et.al. 2014)
  polyfagi matalilla kasveilla
Muna:Pyöreähkö, kellervä - (Valle 1940)
Munitaan pieniin ryhmiin - (Ahola & Silvonen 2008).
Toukka:On joskus peto - (Seppänen 1970).
Kotelo:Sammalen alla - (Valle 1940).

 

Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot
The records of the Finnish biogeographical provinces

Tilanne 4.8.2019   (havaintovuodet ja havainnot)   Realiaikainen tilanne (Suomen lajitietokeskus)

Maakuntien havaintovuodetSuomen lajitietokeskus

laji elää maakunnassa
maakunnasta ei havaintoa vuosiin
Suomessa vaeltaja / harhailija
1900ensimmäinen havaintovuosi
1980viimeinen havaintovuosi

Jos kartta ei näy, syynä todennäköisesti liian vanha selainversio

Ensimmäinen maininta Suomesta
The first note from Finland
Havainto: 30.6.1905, EnL: Enontekiö Ounastunturi, 1 ex., R.Krogerus, U.Sahlberg & A.Nyman leg.
Suullinen: Rolf KROGERUS 7.10.1905 Societas pro Fauna et Flora Fennican kokouksessa.
Kirjallisuus: 1906; Harry FEDERLEY
Societas pro Fauna et Flora Fennica
1905 - 1906.
Mötet den 7 oktober 1905.
1905-1906 MEDDELANDEN AF SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA (32): 5-6.

Maakuntien ensihavainnot
The first records of the Finnish provinces
leg.
1905.06.30EnLEnontekiö OunastunturiR.Krogerus, U.Sahlberg & A.Nyman
1936.06.29-07.01InLUtsjoki kk. AiligasLingonblad
1938.07.14KiLMuonio [754:36](Suurperhosatlas) (lajitk)
1982.07.14SoLSodankylä KiilopääJ. & H.Kanerva

Maakuntien viimeiset havainnot
The last records of the Finnish provinces
leg. / vid.
1987SoLSodankylä [757:54]E. & L.Laasonen (lajitk)
1996.07.06-14KiLMuonio [755:35](Suurperhosatlas) (lajitk)
1999.07.15EnLEnontekiö [767:25]T.Ranki (lajitk)
(lajitk) = havainnon lähde Suomen lajitietokeskus

Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet

 

Kirjallisuuslähteet
References
Kirjallisuus
 • AHOLA Matti & SILVONEN Kimmo 2008:
  Pohjoisen Euroopan yökkösten toukat Osa 2. - KuvaSeppälä -yhtiöt Oy, Vaasa. 672 ss. 90 pl.
 • ARO Johan Emil 1900:
  Suomen Perhoset. - Otava, Helsinki. 290 ss. + 50 pl.
 • MIKKOLA Kauri, JALAS Ilkka 1977:
  Suomen Perhoset, Yökköset 1. Suomen Perhostutkijain Seura. – Otava, Helsinki. 256 ss. 18 pl.
 • SEPPÄNEN Eino J. 1970:
  Suomen Suurperhostoukkien ravintokasvit. - WSOY, Porvoo-Helsinki. 179 ss. 2. painos.
 • SILVONEN Kimmo, TOP-JENSEN Morten & FIBIGER Michael 2014:
  Suomen päivä- ja yöperhoset - maastokäsikirja, Oestermarie.
 • VALLE Kaarlo J. 1940:
  Suurperhoset Macrolepidoptera III. Yökköset, Noctuae. - Vanamon julkaisuja, WSOY, Porvoo-Helsinki. 483 ss. 32 pl.
Arkisto:
 • Suomen Perhostutkijain Seuran arkisto.
 • Jorma Wettenhovi arkisto.

takaisin aloitussivulle ____ back to startpage

Sivu päivitetty-- 16.9.2019 --Page updated

SIVUN TEKIJÄT:
Tapani Lahti:Suomen lajitietokeskus -kartan teko Seuran toiveiden mukaan
Pertti Pakkanen:Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset,
kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000
Kimmo Silvonen:Toukkakuva
Jorma Wettenhovi:Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999