Herminiinae - kärsäyökköset

24 - 27 mm
Paracolax tristalis, ruskokärsäyökkönen
 • muodoltaan mittaria muistuttava yökkönen
 • kooltaan ja väritykseltään muistuttaa ehkä eniten koisaperhosta P. pulveralis
 • siipien väritys, terävä kuviointi sekä pitkät huulirihmat tekevät lajista helposti tunnistettavan
 • Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 • koiraan tuntosarvet ripsiset, hiukan leveämmät kuin naaraalla
 • naaraan tuntosarvet rihmamaiset
 
21 - 26 mm
Psammotis pulveralis
kuuluu koisaperhosiin
   (Pyralidae, Pyraustinae)
 • siipien pohjaväri voi olla tummempi ja tasaisempi kuin kuvan yksilöllä, jolloin muistuttaa enemmän ruskokärsäyökköstä
 
22 - 26 mm

Macrochilo cribrumalis, luhtakärsäyökkönen
 • muistuttaa kooltaan ja etusiipien väritykseltään koisaperhosta C. paludella
 • molemmat lajit esiintyvät samanlaisilla kosteilla paikoilla
 • kummallakin lajilla etusiiven suonet pohjaa vaaleammat ja pisteinen kuviointi samannäköistä sekä yhtä vaihtelevaa
  (koisalta puuttuu ilmeisesti aina aaltoviirun kohdalla oleva pisterivi)
 • etusiivet leveämmät kuin koisalla
 • takasiivet sävyltään vain hiukan vaaleammat kuin etusiivet, tummuen vähitellen ulkoreunaa kohti (koisalla tasaisen valkeat)
 • eurooppalaisissa yökköskirjoissa on valokuvattu yksilöitä, joilla takasiivet lähes yhtä valkoiset kuin C. paludella'lla, mutta tällöin myös etusiivet ulkolaidan varjostuksia lukuunottamatta yhtä vaaleat
 • valkoisissakin takasiivissä ulkoreuna hiukan tyveä tummempi
 • jos takasiivessä on tumma täplärivi, niin se on selvästi keskemmällä kuin koisalla olevat ripsien tyvitäplät
 • Euroopassa ei toista samannäköistä yökköslajia
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 • koiraan tuntosarvet kampahampaiset, selvästi leveämmät kuin naaraalla
 • naaraan tuntosarvet rihmamaiset
 
24 - 31 mm
Calamotropha paludella
kuuluu koisaperhosiin
   (Pyralidae, Crambinae)
 

Etusiivessä kolme poikkiviirua, joista aaltoviiru paksuin ja selvästi voimakkain

27 - 31 mm

Herminia tarsipennalis, viirukärsäyökkönen
 • etusiiven pohjaväri tasainen läpi siiven, vertaa ryhmän muut lajit
 • etusiivessä ei keskivarjoa, vertaa ryhmän muut lajit
 • aaltoviiru päätyy siiven etureunaan, vertaa H. grisealis
 • ripsien tyvijuova katkeileva, vertaa H. tarsicrinalis
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 • koiraan tuntosarvissa selvä paksunnos ennen puoltaväliä
 • naaraan tuntosarvet tasaisen rihmamaiset


  alapuoli
 • sekä ripsien tyvijuova että siipien keskipilkut erilaiset
 • H. tarsicrinalis ripsien yhtenäinen tyvijuova näkyy selvästi hyvin kuluneeltakin yksilöltä ja on usein paljon voimakkaampi kuin kuvan yksilöllä
 
23 - 29 mm

Herminia tarsicrinalis, etelänkärsäyökkönen
 • etusiiven pohjaväri hiukan kirjava, vertaa H. tarsipennalis
 • etusiivessä keskivarjo, vertaa H. tarsipennalis
 • aaltoviiru päätyy siiven etureunaan, vertaa H. grisealis
 • etusiiven ulkoreuna hiukan kovera ennen kärkeä, vertaa H. tarsipennalis
 • ripsien tyvijuova yhtenäinen, vertaa H. tarsipennalis
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 • koiraan tuntosarvet ripsiset, hiukan leveämmät kuin naaraalla
 • naaraan tuntosarvet rihmamaiset
 
24 - 28 mm
Herminia grisealis, kiilakärsäyökkönen
 • etusiiven pohjaväri ryhmän vaalein
 • sisempi poikkiviiru aivan suora, vertaa ryhmän muut lajit
 • aaltoviiru päätyy siiven kärkeen, vertaa ryhmän muut lajit
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 • koiraan tuntosarvet ripsiset, hiukan leveämmät kuin naaraalla
 • naaraan tuntosarvet rihmamaiset
 
25 - 30 mm
Polypogon lunalis, kuuyökkönen
 • etusiiven pohjaväri ryhmän tummin, eikä aaltoviiru niin selvästi näkyvä
 • etusiiven ulkoreuna ryhmän pyöristynein
 • aaltoviiru päätyy siiven etureunaan, vertaa H. grisealis
 • sisempi ja ulompi poikkiviiru hiukan hampaisia, vertaa ryhmän muut lajit
 • munuaistäplä kuin kuun sirppi, vertaa ryhmän muut lajit
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 • koiraan tuntosarvissa selvä paksunnos ennen puoltaväliä
 • naaraan tuntosarvet rihmamaiset
 
Herminia tenuialis, ei Suomessa
  (valitettavasti ei kuvaa)
 • muistuttaa eniten lajia H. grisealis
  - aavistuksen pienempi
  - etusiiven pohjaväri selvästi tummempi
  - aaltoviiru päätyy samalla lailla siiven kärkeen
  - sisempi poikkiviiru tekee terävän mutkan sisäänpäin ennen siiven etureunaa
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 • lähinnä meitä Etelä-Saksa, Slovakia, Ukraina ja Moskovan alue
 • lentää kesä- elokuussa (Etelä-Euroopassa kaksi sukupolvea)
 • kosteapohjaiset pensaikot ja lehtimetsät
 • toukka elää pudonneilla lehdillä
 

Etusiivessä kolme poikkiviirua, jotka suunnilleen yhtä paksuja ja voimakkaita

23 - 28 mm
Polypogon tentacularius, kasteyökkönen
 • muodoltaan mittaria muistuttava yökkönen
 • siipien väritys, terävät poikkiviirut sekä erittäin pitkät huulirihmat tekevät lajista helposti tunnistettavan
  (tosin huulirihmat tuntuvat katkeilevan hyvin helposti)
 • Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • naaraat hiukan pienempiä, kellertävämpiä ja etusiiven ulkoreuna koverampi
 • koiraan tuntosarvet kampahampaiset, selvästi leveämmät kuin naaraalla
 • naaraan tuntosarvet rihmamaiset
 
23 - 29 mm
Polypogon gryphalis, ei Suomessa
 • siipien pohjaväri, poikkiviirut sekä pitkät huulirihmat tekevät lajista helposti tunnistettavan
  (kuvassa erittäin kulunut yksilö)
 • Euroopassa ei toista samannäköistä yökköstä
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 • lähinnä meitä Itävalta, Unkari ja Romania
 • lentää kesä- syyskuussa
 • lämpimät, kosteahkot lehtimetsät ja pensaikot
 • toukka elää kuihtuneilla lehdillä
 
27 - 30 mm
Polypogon strigilatus, hapsiyökkönen
 • siipien väritys ja kuviointi tekee lajista helposti tunnistettavan
 • etusiivet vahvasti kehnäiset, poikkiviirut voivat olla melko huomaamattomatkin
 • takasiipien etukulma muuta siipeä selvästi vaaleampi, vertaa sivun muut lajit
 • Euroopassa ei toista samannäköistä yökköstä
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 • koiraan tuntosarvet kampahampaiset, leveämmät kuin naaraalla
 • naaraan tuntosarvet rihmamaiset
 

Etusiivessä kolme poikkiviirua, joista aaltoviiru näkyy pohjaa vaaleampana

Simplicia rectalis, lähialuelaji, ei Suomessa
  (valitettavasti ei kuvaa)
 • suomalaisista lajeista muistuttaa eniten lajia H. tarsipennalis
  - etusiiven pohjaväri yhtä tasainen ja saman sävyinen
  - aaltoviiru erottuu päinvastoin vaaleana
  - takasiivet selvästi vaaleammat
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 • lähinnä meitä vanhoja havaintoja Peipsijärven itäpuolelta (Pietarin alue)
 • harvinainen Liettuassa, Tanskalle uutena 2011
 • lentää kesä- syyskuussa kahtena sukupolvena
 • lämpimät lehtimetsät
 • toukka elää mm. tammen pudonneilla lehdillä
 
25 - 30 mm
Polypogon zelleralis, ei Suomessa
 • Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • muistuttaa lajia P. lunalis, jonka aaltoviiru vain on vaalea
 • etusiiven ulkoreuna tasaisen pyöreä, vertaa P. plumigeralis
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 • lähinnä meitä Etelä-Saksa, Slovakia
 • lentää kesä- elokuussa
 • lämpimät lehtimetsät ja pensaikkoiset rinteet
 • toukka elää aluskasvillisuuden kuihtuneilla lehdillä
 
26 - 30 mm
Polypogon plumigeralis, ei Suomessa
 • Espanjassa samannäköinen P. simplicicornis, joka äskettäin erotettu omaksi lajiksi
 • etusiiven ulkoreuna hiukan kovera ennen terävää kärkeä, vertaa P. zelleralis
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 • lähinnä meitä Puola, Valkovenäjä
 • lentää touko- lokakuussa kahtena sukupolvena
 • lämpimät metsäaukeat ja pensaikkoiset rinteet
 • toukka elää sekä kuihtuneilla että tuoreilla lehdillä
 

Laji, jota ei voi sekoittaa muihin lajeihin

22 - 29 mm
Idia calvaria, ei Suomessa
 • Euroopassa ei toista samannäköistä lajia
 • sukupuolet ovat samanvärisiä
 • lähinnä meitä Pohjois-Puola, Valkovenäjä ja Kaliningrad
 • lentää kesä- heinäkuussa (Etelä-Euroopassa kaksi sukupolvea)
 • lämpimät lehtimetsät
 • toukka elää pudonneilla lehdillä
 

Euroopan muut Herminiinae -alaheimon lajit:
 • Orectis massiliensis Italia, Kreikka
 • Orectis proboscidata Etelä-Ranska, Itävalta, Italia, Kreikka, Romania
 • Nodaria nodosalis Espanja, Etelä-Ranska, Italia, Kreikka, Bulgaria
 • Herminia flavicrinalis Etelä-Espanja, Sardinia
 • Polypogon simplicicornis Espanja

Sivu päivitetty-- 21.3.2013 --Page updated

SIVUN TEKIJÄT:
Jari Kaitila:Vieraslajien levinneisyys ja elintavat,
Perhosten lainaus kuvattavaksi: M. cribrumalis koiras, P. lunalis, P. gryphalis, P. zelleralis, P. plumigeralis, I. calvaria
Pertti Pakkanen:Sivun suunnittelu, lajikuvat, määritystekstit