Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)

Ruskokärsäyökkönen

24 mm (kärkiväli)

Finland
U: Pyhtää 670:47
14. 7. 1992
P.Pakkanen leg.
coll. P.Pakkanen

Lajikuvaus
   
Määritys Vertaa lähilajeja  
ElinympäristöPuhtaita havumetsiä lukuunottamatta kaikkialla.
TalvehtiminenKeskenkasvuisena toukkana - (Mikkola et.al. 1979).
LentoaikaKesäkuun loppupuolelta (22.6.) - elokuun puoleenväliin (14.8.)
Lennon huippu 25.7. - (Suomen hyönteisten tietokanta)
Lentää yöllä, tulee valolle sekä syötille.
 
Nimistömuutokset
   Suomenkieliset perhoskirjat:
  Herminia Latr. derivalis Hübn.Multakeltainen kärsäyökkö- (Aro 1900)
  Herminia Latr. derivalis Hb.Mullankeltainen kärsä-yökkönen- (Valle 1940)
  Paracolax derivalis (Hübner, 1796)Ruskokärsäyökkönen- (Mikkola et.al. 1979)
   Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg 2013):
    Paracolax Hübner, 1825
         tristalis (Fabricius, 1794)

 

Kehitysasteet
The early stages


Toukan ravintokasvi:
Maassa lahoavilla lehdillä - (Ahola & Silvonen 2005)
 • Alnus sp. (lepät)
 • Quercus robur (tammi)
 • Salix sp. (pajut)
 • Rubus idaeus (vadelma)
 • Taraxacum sp. (voikukat)
  mm.
Toukka:Talvehtii löyhästi yhteenkehrättyjen lehtien välissä - (Ahola & Silvonen 2005).
Kotelo:Mustanruskea, maan sisässä löyhässä kopassa - (Valle 1940).

 

Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot
The records of the Finnish biogeographical provinces

Maakuntien havaintovuodetSuomen hyönteistietokanta (24.2.2013)

laji elää maakunnassa
maakunnasta ei havaintoa vuosiin
Suomessa vaeltaja / harhailija
1900ensimmäinen havaintovuosi
1980viimeinen havaintovuosi

Ensimmäinen maininta Suomesta
The first note from Finland
Havainto: -1889, V: Parainen holmar i Örfjärden, E.Reuter leg.
Kirjallisuus: 1890; Enzio REUTER
Nykomlingar för Ålands och Åbo skärgårdars Macrolepidopterfauna.
1890-1892 MEDDELANDEN AF SOCIETAS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA 17:29-47.

Maakuntien ensihavainnot
The first records of the Finnish provinces
leg.
-1889VParainen holmar i ÖrfjärdenE.Reuter
-1889 (1880-1889)ESTaipalsaari SikosaloK.Ehnberg
-1901A'Ahvenanmaa'Moberg
1913UTammisaari KuröH.Kranck
1914.07.EKVirolahtiC.Nyberg
1943.07.21EHKangasalaTh.Grönblom
1948PSLeppävirtaT.Wessman
1952.07.20StReposaariV.Lauro
1954PKPyhäselkäV.Mannelin
2005.08.02-09KnPaltamo Melalahti [714:53]R.Leinonen

Maakuntien viimeiset havainnot
The last records of the Finnish provinces
leg. / vid.
1995.07.31-08.04StRauma Omenpuumaa [679:20]O.Helminen
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet

 

Kirjallisuuslähteet
References
Kirjallisuus
 • AHOLA Matti & SILVONEN Kimmo 2005:
  Pohjoisen Euroopan yökkösten toukat Osa 1. - KuvaSeppälä -yhtiöt Oy, Vaasa. 657 ss. 50 pl.
 • ARO Johan Emil 1900:
  Suomen Perhoset. - Otava, Helsinki. 290 ss. + 50 pl.
 • KULLBERG Jaakko 2013 - Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto
  Suomen perhosten luettelo - päivitetty versio
  Suomen perhoset: Noctuoidea, päivitetty 29.1.2013
  Alkuperäinen julkaisu:
  KULLBERG Jaakko, ALBRECHT Anders, KAILA Lauri & VARIS Vesa 2002:
  Checklist of Finnish Lepidoptera - Suomen perhosten luettelo. - 2001 Sahlbergia 6(2):45-190.
 • MIKKOLA Kauri, JALAS Ilkka 1979:
  Suomen Perhoset, Yökköset 2. Suomen Perhostutkijain Seura. – Otava, Helsinki. 304 ss. 17 pl.
 • VALLE Kaarlo J. 1940:
  Suurperhoset Macrolepidoptera III. Yökköset, Noctuae. - Vanamon julkaisuja, WSOY, Porvoo-Helsinki. 483 ss. 32 pl.
Arkisto:
 • Suomen Perhostutkijain Seuran arkisto.
 • Jorma Wettenhovi arkisto.

takaisin aloitussivulle ____ back to startpage

Sivu päivitetty-- 22.3.2013 --Page updated

SIVUN TEKIJÄT:
Pertti Pakkanen:Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset,
kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000
Kimmo Silvonen:Toukkakuva
Jorma Wettenhovi:Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999