Polypogon tentacularius (Linnaeus, 1758)

Kasteyökkönen

27 mm (kärkiväli)

Finland
U: Järvenpää 670:39
30. 6. 1979
P.Pakkanen leg.
coll. P.Pakkanen
26 mm (wingspan)

Finland
U: Mäntsälä 671:40
21. 6. 1995
P.Pakkanen leg.
coll. P.Pakkanen

 
 
'kapea keskisarake'
23 mm

Finland
U: Porvoo 668:43
7. 7. 2012
P.Pakkanen leg.
coll. P.Pakkanen
24 mm

Finland
EK: Virolahti 671:53
12. 7. 2003
P.Pakkanen leg.
coll. P.Pakkanen

II gen.
27 mm

Finland
U: Pernaja 669:44
5. 9. 1999
P.Pakkanen leg.
coll. P.Pakkanen
23 mm

Finland
U: Pernaja 669:44
5. 9. 1999
P.Pakkanen leg.
coll. P.Pakkanen
23 mm

Finland
U: Pernaja 670:44
17. 9. 2003
P.Pakkanen leg.
coll. P.Pakkanen
22 mm

Finland
U: Pernaja 670:44
25. 8. 2002
P.Pakkanen leg.
coll. P.Pakkanen

Lajikuvaus
   
Määritys Vertaa lähilajeja  
ElinympäristöPuhtaita havumetsiä lukuunottamatta kaikkialla, alaheimon muita lajeja paremmin myös niityillä ja kedoilla.
TalvehtiminenKeskenkasvuisena toukkana - (Seppänen 1970).
LentoaikaKesäkuun puolivälistä (18.6.) - elokuun puoleenväliin (13.8.)
Melko yleinen toinen sukupolvi elokuun loppupuolella - syyskuussa (25.8. - 24.9.)
Lennon huippu 5.7. - (Suomen hyönteisten tietokanta)
Lentää yöllä, tulee hyvin valolle, lähtee herkästi lentoon myös päivällä.
 
Nimistömuutokset
   Suomenkieliset perhoskirjat:
  Herminia Latr. tentacularia L.Yleinen kärsäyökkö- (Aro 1900)
  Herminia Latr. tentacularia L.Yleinen kärsä-yökkönen- (Valle 1940)
  Polypogon tentacularius (Linnaeus, 1758)Kasteyökkönen- (Mikkola et.al. 1979)
   Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg 2013):
    Polypogon Schrank, 1802
         tentacularius (Linnaeus, 1758)

 

Kehitysasteet
The early stages


Toukan ravintokasvi:
Tuoreilla sekä maassa lahoavilla lehdillä - (Ahola & Silvonen 2005)
 • Betula sp. (koivut)
 • Salix sp. (pajut)
 • Taraxacum sp. (voikukat)
 • Solidago virgaurea (kultapiisku)
 • Hieracium sp. (keltanot)
 • Poaceae (heinät)
  mm.
Muna:Puolipallomainen, alta litistynyt, harmahtavankeltainen. Munitaan yksitellen - (Valle 1940).
Kotelo:Maan sisässä löyhässä kopassa - (Valle 1940).

 

Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot
The records of the Finnish biogeographical provinces

Maakuntien havaintovuodetSuomen hyönteistietokanta (24.2.2013)

laji elää maakunnassa
maakunnasta ei havaintoa vuosiin
Suomessa vaeltaja / harhailija
1900ensimmäinen havaintovuosi
1980viimeinen havaintovuosi

Ensimmäinen maininta Suomesta
The first note from Finland
Havainto: -1839 (1815-1839), V: Kakskerta-Turun seutu, A.Caloander leg.
Arkisto: Otto Hjelt (1823-1913) arkisto:
HJELTin luonnontieteellisiä muistiinpanoja 1839.
(Anteckningar rörande lepidoptera, efter Ochsenheimer. 1. Svenska och Finska Lepidoptera.)
Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot
Kirjallisuus: 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM
Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius.
1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370.

Maakuntien ensihavainnot
The first records of the Finnish provinces
leg.
-1839 (1815-1839)VKakskerta-Turun seutuA.Caloander
-1841 (1840-1841)A'Ahvenanmaa'J.M.J. af Tengström
-1855 (1835-1855)EHTampereC.Lundahl
1856PKTohmajärviAl. & Ar. von Nordmann
1856KnPaltamoAl. & Ar. von Nordmann
-1858 (1840-1858)UMäntsälä FrugårdFr.W.Mäklin
-1859 (1853?)PPpKemiFr.W.Mäklin
-1862EPVaasa tai KristiinankaupunkiF.Wolff tai K.Sjöberg
-1882PHLaukaaW.Woldstedt
-1887ESSavonlinnaK.E.Inberg
-1888 (1845?)KPKokkolan seutu ?F.Hellström
-1901 (1897-1901)PSKuopioJ.E.Aro
-1914 (1913-1914)EKVirolahtiC.Nyberg
-1918StTyrvääFabritius
1931KiLMuonioJ.Montell
1947PPeHailuotoS.Ekholm
1955.07.08LKParikkalaR.Saarenoksa
-1987Ks--(Suurperhosatlas)

Maakuntien viimeiset havainnot
The last records of the Finnish provinces
leg. / vid.
-1987Ks--(Suurperhosatlas)ainoa, a single
1988.07.03KiLKittilä Vatikuru [755:37]K.Mikkola & V.Dubatolov
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet

 

Kirjallisuuslähteet
References
Kirjallisuus
 • AHOLA Matti & SILVONEN Kimmo 2005:
  Pohjoisen Euroopan yökkösten toukat Osa 1. - KuvaSeppälä -yhtiöt Oy, Vaasa. 657 ss. 50 pl.
 • ARO Johan Emil 1900:
  Suomen Perhoset. - Otava, Helsinki. 290 ss. + 50 pl.
 • KULLBERG Jaakko 2013 - Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsingin yliopisto
  Suomen perhosten luettelo - päivitetty versio
  Suomen perhoset: Noctuoidea, päivitetty 29.1.2013
  Alkuperäinen julkaisu:
  KULLBERG Jaakko, ALBRECHT Anders, KAILA Lauri & VARIS Vesa 2002:
  Checklist of Finnish Lepidoptera - Suomen perhosten luettelo. - 2001 Sahlbergia 6(2):45-190.
 • MIKKOLA Kauri, JALAS Ilkka 1979:
  Suomen Perhoset, Yökköset 2. Suomen Perhostutkijain Seura. – Otava, Helsinki. 304 ss. 17 pl.
 • SEPPÄNEN Eino J. 1970:
  Suomen Suurperhostoukkien ravintokasvit. - WSOY, Porvoo-Helsinki. 179 ss. 2. painos.
 • VALLE Kaarlo J. 1940:
  Suurperhoset Macrolepidoptera III. Yökköset, Noctuae. - Vanamon julkaisuja, WSOY, Porvoo-Helsinki. 483 ss. 32 pl.
Arkisto:
 • Suomen Perhostutkijain Seuran arkisto.
 • Jorma Wettenhovi arkisto.

takaisin aloitussivulle ____ back to startpage

Sivu päivitetty-- 23.3.2013 --Page updated

SIVUN TEKIJÄT:
Pertti Pakkanen:Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset,
kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000
Kimmo Silvonen:Toukkakuva
Jorma Wettenhovi:Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999