Trichosea ludifica (Linnaeus, 1758)

Pihlajayökkönen

37 mm (kärkiväli)

Finland
EH: Korpilahti 686:43
ex ovo 1997
K.Kulmala leg.
coll. P.Pakkanen
43 mm (wingspan)

Finland
EH: Korpilahti 686:43
ex ovo 1994
K.Kulmala leg.
coll. P.Pakkanen

Lajikuvaus
   
Määritys Vertaa lähilajeja  
ElinympäristöPihlajaa kasvavat avoimet metsiköt, hakkuuaukeat ja asutusten pihapiirit.
TalvehtiminenKotelona - (Aro 1900).
LentoaikaKesäkuun alusta (1.6.) - elokuun alkuun (4.8.) - (Suomen hyönteisten tietokanta)
Harvinainen toinen sukupolvi elo- syyskuussa - (Suomen hyönteisten tietokanta)
Lennon huippu 20.6. - (Suomen hyönteisten tietokanta)
Lentää yöllä, molemmat sukupuolet tulevat sekä valolle (naaraat huonommin) että syötille.
 
Nimistömuutokset
   Suomenkieliset perhoskirjat:
  Diphtera Ochs. ludifica L.Narri- (Aro 1900)
  Trichosea Grote ludifica L.Erheyökkönen- (Valle 1940)
  Trichosea ludifica (Linnaeus, 1758)Pihlajayökkönen- (Mikkola et.al. 1979)
  Trichosea ludifica (Linnaeus, 1758)Pihlajayökkönen- (Silvonen et.al. 2014)
   Nykyinen voimassa oleva lajinimi - (Kullberg 2014):
    Trichosea Grote, 1875
         ludifica (Linnaeus, 1758)

 

Kehitysasteet
The early stages


Toukan ravintokasvi:
- (Aro 1900)
 • Sorbus aucuparia (pihlaja)
 • Prunus spinosa (oratuomi)
 • (useat hedelmäpuut)
   
  lisäksi mm. - (Valle 1940)
 • Betula sp. (koivut)
 • Quercus robur (tammi)
   
  lisäksi mm. - (Ahola & Silvonen 2005)
 • Salix sp. (pajut)
 • Ulmus sp. (jalavat)
 • Prunus padus (tuomi)
Muna:Munitaan yksittäin lehdille - (Ahola & Silvonen 2005).
Toukka:Suosii isoja jäkäläisiä puita, päiväaktiivinen - (Ahola & Silvonen 2005).
Kotelo:Ruskea, valkeakehnäinen, nivelvaot vaaleampia, tiheässä silkkikopassa - (Aro 1900)
Maassa tai puunkuoren raoissa, ohuessa vaaleassa kotelokopassa - (Valle 1940).

 

Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot
The records of the Finnish biogeographical provinces

Maakuntien havaintovuodetSuomen hyönteistietokanta (30.12.2014)

laji elää maakunnassa
maakunnasta ei havaintoa vuosiin
Suomessa vaeltaja / harhailija
1900ensimmäinen havaintovuosi
1980viimeinen havaintovuosi

Ensimmäinen maininta Suomesta
The first note from Finland
Havainto: -1839, V: Kakskerta-Turun seutu, A.Caloander leg.
Arkisto: Otto Hjelt (1823-1913) arkisto:
HJELTin luonnontieteellisiä muistiinpanoja 1839.
(Anteckningar rörande lepidoptera, efter Ochsenheimer. 1. Svenska och Finska Lepidoptera.)
Helsingin Yliopiston kirjasto, Henkilöarkistot
Kirjallisuus: 1869; Johan Martin Jakob af TENGSTRÖM
Catalogus Lepidopterorum Faunae Fenniae praecursorius.
1869 NOTISER UR SÄLLSKAPETS PRO FAUNA ET FLORA FENNICA FÖRHANDLINGAR 10 (ny Serie 7 Häftet):287-370.

 

Maakuntien ensihavainnot
The first records of the Finnish provinces
leg.
-1839VKakskerta-Turun seutuA.Caloander
-1862EPKristiinankaupunkiK.Sjöberg
-1869U'Uusimaa'sec. J.M.J. af Tengström
1886ESMikkeliK.Ehnberg
1893PHKeuruuB.Poppius
1901PSKuopio HaminanlahtiR.Fabritius
1914EHVanajaS.Stenij
1917EKKymi Mussalo [670:49]A.Ulvinen
1940PKJuukaWegelius
1952StKankaanpääV.Nyström
1967.06.10LKSaari MarjoniemiS. von Bagh
1990.06.26ASaltvik [671:11]K.Saloranta, K.Vaalamo & K.Helomaa
2001.06.19-07.02KnKuhmo [708:63]R.Leinonen
2008.07.13-19KPKärsämäki [708:44]M.Luomajoki

Maakuntien viimeiset havainnot
The last records of the Finnish provinces
leg. / vid.
1952StKankaanpääV.Nyströmainoa, a single
1952.06.21EPMustasaari Valassaaret [704:20]B.Nylund
1964VKarkkila [671:34]J.Kuusinen
-1987A--(Suurperhosatlas)
-1997 (1988-1997)PH--(Suurperhosatlas)
2004.06.19-07.04ESRistiina [681:53]M.Varesvuo
2004.09.03-08UKirkkonummi Masala [667:36]J-P.Hirvonen
2004.09.04-16EKKotka Tiutinen [670:49]V-M.Mussalo
2005.06LKRautjärvi [681:62]SIP Haapala
Ensihavaintojen kirjallisuuslähteet

 

Kirjallisuuslähteet
References
Kirjallisuus
 • AHOLA Matti & SILVONEN Kimmo 2005:
  Pohjoisen Euroopan yökkösten toukat Osa 1. - KuvaSeppälä -yhtiöt Oy, Vaasa. 657 ss. 50 pl.
 • ARO Johan Emil 1900:
  Suomen Perhoset. - Otava, Helsinki. 290 ss. + 50 pl.
 • HULDÉN Larry (ed.), ALBRECHT Anders, ITÄMIES Juhani, MALINEN Pekka & WETTENHOVI Jorma 2000:
  Suomen suurperhosatlas. Suomen Perhostutkijain Seura ja Luonnontieteellinen keskusmuseo. - Viestipaino, Helsinki. 328 ss.
 • KULLBERG Jaakko 2014 - Luonnontieteellinen keskusmuseo
  Suomen lajitietokeskus - (tilanne 15.12.2014)
  Taksonomia, Lepidoptera - perhoset
  http://ws.luomus.fi/lajitietokeskus/taksonomia/MX.53695 - (nettiosoite 15.12.2014)
 • MIKKOLA Kauri, JALAS Ilkka 1979:
  Suomen Perhoset, Yökköset 2. Suomen Perhostutkijain Seura. – Otava, Helsinki. 304 ss. 17 pl.
 • SILVONEN Kimmo, TOP-JENSEN Morten & FIBIGER Michael 2014:
  Suomen päivä- ja yöperhoset - maastokäsikirja, Oestermarie.
 • VALLE Kaarlo J. 1940:
  Suurperhoset Macrolepidoptera III. Yökköset, Noctuae. - Vanamon julkaisuja, WSOY, Porvoo-Helsinki. 483 ss. 32 pl.
Arkisto:
 • Suomen Perhostutkijain Seuran arkisto.
 • Jorma Wettenhovi arkisto.

takaisin aloitussivulle ____ back to startpage

Sivu päivitetty-- 12.1.2015 --Page updated

SIVUN TEKIJÄT:
Pertti Pakkanen:Sivun suunnittelu, lajikuvat, lajikuvaus, nimistömuutokset,
kehitysasteet, karttapiirrokset, eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuodesta 2000
Kimmo Silvonen:Toukkakuva
Jorma Wettenhovi:Eliömaantieteelliset maakuntahavainnot vuoteen 1999